1. Log instance workflow

  Článek: AN0002321Aktualizováno::

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na detail workflow.

  Záložka: Log

  • Datum - Datum a čas dané aktivity.
  • Kdo - Uživatel, který aktivitu provedl.
  • Typ - Typ aktivity.
  • Text - Popis aktivity

  Záložka: Úkoly

  • Workflow - Název workflow.
  • Verze - Verze workflow.
  • Kategorie úkolu - Kategorie úkolu dle aktivity úkol ve schématu dané verze workflow.
  • Aktivita - Název aktivity úkol ve schématu dané verze workflow.
  • Název úkolu - Název úkolu (krátký popis záznamu úkolu).
  • Skupina - Skupina, které je úkol přiřazen.
  • Přiřazeno - Uživatel/é, kterým je úkol přiřazen dle definice aktivity úkol ve schématu dané verze workflow. Tato informace nezohledňuje delegace. Úkol tak může fakticky provést i jiná osoba, pokud k tomu byla delegována.
  • Splněno - Procentuální vyčíslení splnění daného úkolu. Tuto hodnotu může měnit uživatel, kterému byl úkol přiřazen. Ukončené úkoly mají nastavené splnění na 100%.
  • Vytvořeno - Datum vytvoření úkolu.
  • Datum plánovaného ukončení - Datum a čas plánovaného splnění úkolu dle určení termínu v definici aktivity úkol ve schématu dané verze workflow.
  • Datum splnění - Datum a čas skutečného splnění úkolu.

  Záložka: Vlastnosti

  • Kód - Kód vlastnosti.
  • Typ - Typ vlastnosti.
  • Hodnota - Aktuální hodnota vlastnosti v dané instanci workflow.
×