1. Detail workflow

  Článek: AN0002319Aktualizováno:: 07.11.2018

  Na této stránce je zobrazen detail vybraného workflow.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled workflow.
  Přechod na stránku pro zadání nového workflow.
  Uložení workflow.
  Smazání workflow.

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Model - Název modelu, v němž je workflow vytvořeno.
  • Kód - Kód workflow.
  • Název - Název workflow.
  • Povoleno - Informace, zda je workflow povoleno k používání.
  • Poznámka - Místo pro poznámku administrátora.

  Sekce: Auditní informace

  Informace o tom, kdo a kdy workflow vytvořil, a kdo a kdy ho naposledy změnil.

  Záložka: Role a zobrazení

  Sekce: Povolení přístupu

  • Povolit přístup přes webové služby - Informace, zda může být worklow spouštěno přes webové služby.

  Sekce: Seznam rolí

  • Role - Výběr role, které má být oprávnění přiřazeno. Oprávnění je možné přidělit pouze rolím povoleným pro model, do nějž workflow patří.
  • Operace - Definice možných činností pro vybranou roli:
   • Zobrazit workflow - uživatel je oprávněn zobrazit detaily workflow
   • Spustit workflow - oprávnění spustit workflow. Oprávnění na spuštění workflow se kontroluje a vyžaduje pouze při spouštění workflow přes tlačítko nebo web service. Pokud je workflow spouštěno přes skript, pravidlo nebo z jiného workflow, oprávnění se nevyžaduje.
   • Spravovat workflow - uživatel je oprávněn spravovat worflow.

  Záložka: Verze

  Ikona Popis
  Nová verze - vytvoření nové verze workflow
  Spočitat WF - Doplní grid s přehledem verzí worklow o počty workflow v jednotlivých stavech

  Grid s verzemi workflow

  • Verze - Číslo verze workflow.
  • Počet běžících - Počet workflow dané verze, které v danou chvíli běží.
  • Počet pozastavených - Počet worklow dané verze, které jsou pozastaveny.
  • Počet ukončených - Počet workflow dané verze, které jsou již ukončeny.
  • Počet zrušených - Počet workflow dané verze, které byly zrušeny.
  • Počet chybných - Počet workflow dané verze, které skončili s chybou.
  • Kompletní - Informace, zda je workflow kompletní.
  • Schéma - Přechod na schéma dané verze workflow.
  • Historie - Přechod na log běhu dané verze workflow.
  • Vlastnosti - Přechod na stránku s vlastnostmi workflow.
  • Kopie - Vytvoří novou verzi workflow jako kopii dané verze.
  • Aktuální - Informace, zda je verze aktuální a je tedy použita při spuštění nové instance worklow. Pouze jedna verze workflow může být označena jako aktuální v jednu chvíli.
×