1. Schéma verze workflow

  Článek: AN0002318Aktualizováno:: 07.11.2018

  Na této stránce je definováno schéma dané verze workflow.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Přechod na detail daného workflow.
  Uložení změn v definici schématu dané verze workflow. Tato volba je dostupná pouze pro verze workflow, které dosud nebyly spuštěny (nemají žádné instance) a nejsou označeny jako aktuální verze (nemohou být v danou chvíli spuštěny).

  Seznam aktivit

  • Panel s aktivitami
  • Aktivitu zařadíte do schématu jejím přetažením z panelu do schématu.
  • Popis jednotlivých aktivit je zde.

  Práce s aktivitami

  Aktivita je zobrazena červeně, pokud není správně nakofigurovaná - např. nejsou vyplněna povinná pole v nastavení aktivity.

  - Odchozí větev workflow. Tažením myši od tohoto bodu na prvku aktivity přetáhněte odchozí větev workflow na následující prvek. Některé prvky mohou mít více bodů pro odchozí větve workflow v závislosti na funkčnosti prvku. Např. prvek Podmínka má dva body - jeden pro větev pro řízení v případě vyhodnocení podmínky jako Ano, jeden pro větev v případě vyhodnocení podmínky jako Ne.

×