1. Přehled běžících workflow

  Článek: AN0002267Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen přehled běžících instancí workflow pro jednotlivé modely. Jsou zobrazena pouze ta workflow, která ještě nebyla ukončena (běží nebo jsou pozastavena). Pokud je model nebo workflow zakázány, nejsou zde dané instance zobrazeny.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Přejde na stránku se seznamem workflow.
  Provede aktualizaci seznamu záznamů.
  • Model - Název modelu, v němž je workflow definováno.
  • Workflow - Název workflow.
  • Verze - Číslo verze workflow, pro kterou byla instance spuštěna.
  • Start - Datum a čas spuštění dané instance workflow.
  • Spustil - Kdo workflow spustil.
  • Stav - Stav instance workflow.
×