1. Detail pravidla

  Článek: AN0002265Aktualizováno:: 07.11.2018

  Na této stránce je zobrazen detail pravidla. V závislosti na typu objektu, k němuž se pravidlo vztahuje (třída, sloupec), mohou být dostupné jen některé z níže uvedených vlastností.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled záznamů.
  Přechod na stránku pro zadání nového pravidla.
  Uložení pravidla.
  Smazání pravidla.

  Záložka: Základní vlastnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Třída - Určuje třídu, k níž pravidlo patří.
  • Sloupec - Určení sloupce, k němuž pravidlo patří.
  • Id - Interní identifikátor pravidla využívaný aplikací
  • Kód - Identifikátor pravidla, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Pořadí - Informuje, o pořadí vyhodnocování pravidla. Pravidla s vyšším pořadím s vyhodnocují později a v případě konfliktu s pravidly nižšího pořadí získávají přednost.
  • Povoleno - Definuje, zda je pravidlo povoleno a tedy aktivní.
  • Popis - Popis pravidla
  • Typ události - Typ události, při které má být pravidlo uplatněno.
  • Typ akce - Typ akce, která má být provedena.
  • Funkční popis - Popis funkce pravidla.

  Sekce: Nastavit hodnotu

  Zobrazuje se pouze, pokud byl zvolen typ akce Nastavit nebo vypočítat hodnotu.

  Nastavte hodnotu nebo vzorec.

  Sekce: Nastavení vzhledu

  Zobrazuje se pouze, pokud byl zvolen typ akce Nastavit formátování.

  Nastavte formátování pro jednotlivé sloupce či barvu pozadí řádku. V prvku Podmínka, můžete stanovit výraz, jehož pravdivost bude vyhodnocena pro každý záznam třídy a formátování na záznam aplikováno pouze, pokud bude podmínka splněna.

  Sekce: Podmínka

  Zobrazuje se pouze, pokud byl zvolen typ akce Podmínka.

  V prvku podmínka definujte výraz, jehož pravdivost má být vyhodnocena.

  V prvku chybové hlášení napište hlášku, která bude zobrazena, pokud se uživatel pokusí uložiz záznam a podmínka bude splněna. V takovém případě záznam nebude uložen a místo toho bude zobrazena hláška.

  Sekce: Odeslat upozornění

  Zobrazuje se pouze, pokud byl zvolen typ akce Odeslat upozornění.

  V prvku 'Název skupiny upozornění' můžete zadat název skupiny upozornění, který bude společný pro více upozornění. Při zpracování upozornění se postupuje dle jejich pořadí. Přitom platí, že každému uživateli je poslána pouze jedna zpráva v rámci všech upozornění majících společný Název skupiny upozornění. Toho lze využít, pokud je třeba určitým uživatelům poslat různé zprávy. Vytvoříme tedy několik upozornění se společným názvem skupiny upozornění. Specifickým upozorněním dáme nižší pořadí (budou zpracována dříve) než obecnějším. V notifikacích s nižším pořadím budeme mít specifické uživatele a specifické texty. V notifikacích s vyšším pořadím budeme mít širší okruh uživatelů a obecné texty. Každý uživatel dostane pouze jednu notifikaci. Pokud dostane specifickou notifikaci dle pravidla s nižším pořadím, nedostane již obecnou notifikaci dle pravidel s vyšším pořadím.

  V prvku Podmínka pro odeslání definujte výraz, jehož pravdivost má být vyhodnocena.

  V prvku Výpočet kódu upozornění můžete zadat funkci pro stanovení kódu upozornění. V závislosti na hodnotách záznamu (např. stavu úkolu) lze odesílat různá upozornění.

  V prvku Upozornění můžete vybrat upozornění, které má být odesláno. Pokud je zároveň zadán Výpočet kódu upozornění a upozornění s vypočteným kódem existuje, odešle se upozornění dle vypočteného kódu místo zde vybraného upozornění.

  V prvku Distribuční skupina vyberte distribuční skupinu, jíž se má upozornění odeslat.

  V prvku Odeslat uživatelům ve sloupci můžete vybrat sloupec typu Odkaz na uživatele. Upozornění pak bude odesláno uživateli/uživatelům, kteří jsou v tomto sloupci v daném záznamu obsaženi.

  Sekce: Spustit skript

  Nejprve zkontrolovat povinné sloupce - určuje, zda před spuštěním skriptu má být zkontrolováno, zda povinné sloupce jsou vyplněny.

  Skript - definice skriptu

  Sekce: Auditní informace

  V této části jsou zobrazeny systémové informace o záznamu pravidla: kdo a kdy záznam vytvořil, kdo a kdy záznam naposledy změnil.

  Sekce auditní informace je ve výchozím stavu sbalena. Celou ji rozbalíte nebo opět sbalíte kliknutím na její označení Auditní informace.

×