1. Detail zástupu uživatele

  Článek: AN0002250Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen detail delegace uživatele. Delegaci si může uživatel sobě samému nastavit sám nebo ji za něj může nastavit administrátor ObjectGears. Pokud má uživatel nastavenu delegaci může úkoly jemu přidělené vykonávat on sám nebo osoba, která ho zastupuje. Rozsah zastupování lze omezit typem činnosti a modelem, v němž má být uplatněno.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled delegací.
  Tvorba nové delegace.
  Uložení změn v delegaci.
  Smazání delegace.

  Vlastnosti

  • Zastupovaná osoba - Osoba, jež může být zastupována při plnění jí přidělených úkolů.
  • Zástupující osoba - Osoba, která zastupuje - může vykonávat úkoly jinak přidělené někomu jinému.
  • Platnost od - Datum od kdy delegace platí.
  • Platnost do - Datum dokdy delegace platí.
  • Typ zástupu - Určuje další možnosti omezení delegace.
  • Model - Model, v němž daný zástup platí. Pokud model není uveden, delegace platí ve všech modelech.
  • Workflow - Workflow, v němž daný zástup platí. Pokud uvedeno, delegace platí ve workflow.
  • Poznámka - Poznámka např. pro uvedení důvodu delegace.
×