1. Seznam zástupů uživatele

  Článek: AN0002249Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen seznam delegací uživatele. Delegaci si může uživatel sobě samému nastavit sám nebo ji za něj může nastavit administrátor ObjectGears. Pokud má uživatel nastavenu delegaci, může úkoly jemu přidělené vykonávat on sám nebo osoba, která ho zastupuje. Rozsah zastupování lze omezit typem činnosti a modelem, v němž má být uplatněno.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Definice nové delegace.
  Aktualizace seznamu delegací.

  Seznam záznamů

  • Zastupovaná osoba - Osoba, jež může být zastupována při plnění jí přidělených úkolů.
  • Zástup - Osoba, která zastupuje - může vykonávat úkoly jinak přidělené někomu jinému.
  • Platnost od - Datum odkdy delegace platí.
  • Platnost do - Datum dokdy delegace platí.
  • Typ zástupu - Určuje další možnosti omezení delegace.
  • Model - Model, v němž daný zástup platí. Pokud model není uveden, delegace platí ve všech modelech.
×