1. Změna hesla uživatele

    Článek: AN0002247Aktualizováno::

    Na této stránce si uživatel může změnit heslo.

    Pro změnu hesla zadejte staré heslo, nové heslo a pro eliminaci chybného zadání ještě jednou nové heslo. Pro výběr hesla se řiďte požadavky na heslo v informativní hlášce.

    Stránku můžete opustit před změnou hesla pomocí tlačítka Zrušit. Změnu hesla dokončíte tlačítkem Změnit.

×