1. Seznam organizačních struktur

  Článek: AN0002246Aktualizováno::

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Tvorba nové organizační struktury.
  Aktualizace seznamu organizačních struktur.

  Vlastnosti

  • Kód - Kód organizační struktury - používá se pro export a import metadat mezi instancemi ObjectGears
  • Název - Název organizační struktury - je zobrazen v odkazech na organizační strukturu, např. v nastavování přístupových oprávnění v detailu třídy
  • Popis - Popis organizační struktury
  • Povoleno - Informace, zda organizační struktura může být použita
  • Globální - Informace, zda organizační struktura může být použita i mimo model, v němž je vytvořena
×