1. Detail organizační struktury

  Článek: AN0002245Aktualizováno:: 03.12.2018

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled organizačních struktur.
  Tvorba nové organizační struktury.
  Uložení změn v organizační struktuře.
  Smazání organizační struktury.

  Sekce: Základní vlastnosti

  Sekce: Nastavení struktury

  Níže jsou uvedeny příklady tříd, na nichž lze org. struktury definovat a specifické parametry pro jednotlivé organizační struktury. Uživatelé, týmy i útvary se na sebe vzájemně odkazují. Přitom lze použít jak jednoduché, tak vícenásobné odkazy.

  V ObjectGears lze definovat libovolný počet organizačních struktur všech tří typů a použít je pro řízení oprávnění na jednotlivých třídách, kde je to třeba. Na každé třídě lze libovolně kombinovat práva přidělovaná dle jednotlivých organizačních struktur nebo práva přidělovaná bez jejich vlivu.

  Parametry pro typ struktury Uživatel - Nadřízený

  Sloupec s nadřízeným uživatelem

  Sloupec s uživatelem/li


  Příklad třídy pro strukturu Uživatel - Nadřízený
  Id Uživatel (uživatel ObjectGears) Nadřízený (uživatel ObjectGears)
  1 Petr Nový Lenka Krejčí
  2 Jana Dvořáková Lenka Krejčí
  3 Lenka Krejčí Petr Dvorský
  4 Petr Dvorský  

  Parametry pro typ struktury Týmová struktura

  Nadřízený tým

  Členové týmu

  Příklad třídy pro strukturu Týmová struktura
  Id Název týmu Členové (uživatelé Objectgears) Nadřízený tým
  1 Tým účetnictví

  Petr Nový

  Jana Dvořáková

  Hlavní účetní
  2 Hlavní účetní Lenka Krejčí Ředitel
  3 Ředitel Petr Dvorský  

  Alternativně lze použít třídu s uvedením manažera ve zvláštním sloupci a zajistit pravidlem na třídě, že je vždy i členem týmu. Informaci o manažerovi týmu je pak možné používat např. ve workflow.

  Příklad třídy pro strukturu Týmová struktura - včetně sloupce Manažer

  Id Název týmu Členové (uživatelé ObjectGears) Nadřízený tým Manažer
  1 Tým účetnictví

  Petr Nový

  Jana Dvořáková

  Lenka Krejčí

  Ředitel Lenka Krejčí
  2 Ředitel Petr Dvorský    

  Parametry pro typ struktury Útvarová struktura

  Nadřízený útvar

  Třída s uživateli

  Sloupec s uživatelem/li

  Sloupec s útvarem

  Tato struktura,na rozdíl od struktur Uživatel - Nadřízený a Týmová struktura, je definována na dvou třídách - třídě s útvary a třídě s uživateli odkazujícími se na útvar.

  Příklad třídy pro útvary

  Id Název útvaru Nadřízený útvar
  1 Účetnictví Finance
  2 Daně Finance
  3 Controlling Finance
  4 Finance CEO
  5 Obchod CEO
  6 CEO  

   

  Příklad třídy pro uživatele

  Id Uživatel Útvar
  1 Jan Novák Účetnictví
  2 Dana Hořejší Daně
  3 Adam Hošek CEO
  4 Jolana Pražáková Finance
  • Kód - Kód organizační struktury - používá se pro export a import metadat mezi instancemi ObjectGears
  • Název - Název organizační struktury - je zobrazen v odkazech na organizační strukturu, např. v nastavování přístupových oprávnění v detailu třídy
  • Poznámka - Popis organizační struktury
  • Povoleno - Informace, zda organizační struktura může být použita
  • Globální - Informace, zda organizační struktura může být použita i mimo model, v němž je vytvořena
   • Typ struktury - Typ organizační struktury [číselníková hodnota]- v závislosti na zvoleném typu se zobrazí některé z níže uvedených parametrů.
   • Existují tyto typy organizační struktury:
    • Uživatel - Nadřízený: obsahuje Sloupec s nadřízeným (uživatel) a Sloupec s uživatelem/li
    • Týmová struktura: obsahuje sloupec Nadřízený tým (samoreference ve třídě) a sloupec Členové týmu (uživatel)
    • Útvarová struktura: je založena na dvou třídách - viz níže
   • Model - Název modelu, který obsahuje třídu, v níž je struktura materializována.
   • Třída - Název třídy, v níž je struktura materializována. Každý záznam třídy představuje jednu organizační jednotku struktury.
   • Max. úroveň zanoření
    • Úroveň organizačních jednotek, které jsou považovány za podřízené, pokud jsou práva nastavena i přes podřízené jednotky.
    • Nabývá hodnot 1-30.
    • Hodnota uvádí počet úrovní pod organizační jednotkou, v níž je uživatel zařazen, od nichž se uživateli také zobrazí záznamy.
    • Při hodnotě 1 jsou uživateli, který má oprávnění typu I přes podřízené, zobrazeny i záznamy patřící jednotkám přímo podřízeným organizační jednotce, jíž je uživatel členem, ale již ne záznamy patřící níže postaveným jednotkám.
    • Pokud hodnota není nastavena, bere se jako 30 a při analýze záznamů, které mají být zpřístupněny, jsou zkoumány organizační jednotky až o 30 úrovní níže než organizační jednotka, jíž je uživatel členem.
   • Sloupec zvolené třídy, který je typu uživatel a obsahuje nadřízeného (vedoucího organizační jednotky)
   • Sloupec zvolené třídy, který je typu uživatel a obsahuje členy organizační jednotky.
   • Přes tento sloupec je třída/dotaz, v nichž jsou řízena práva, napojena na třídu s organizační strukturou (Na tento sloupec se třída musí odkazovat.)
   • Sloupec ze zvolené třídy s organizační strukturou, který je typu Číselníková hodnota (odkaz na třídu) a odkazuje na tu samou třídu
   • Sloupec ze zvolené třídy s organizační strukturou, který je typu Číselníková hodnota (odkaz na uživatele)
   • Sloupec typu číselníková hodnota odkazující na třídu samu, který obsahuje nadřízenou organizační jednotku
   • Další třída, která obsahuje uživatele - např. třída rozšiřující vlastnosti uživatelů.
   • Sloupec této třídy, který obsahuje uživatele
   • Sloupec této třídy, který obsahuje odkaz na útvar (odkaz na třídu obsahující útvary).
×