1. Detail upozornění

  Článek: AN0002241Aktualizováno:: 24.05.2020

  Na této stránce se definuje nastavení upozornění.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled upozornění.
  Tvorba nového upozornění.
  Uložení změn v upozornění.
  Smazání upozornění.

  Sekce: Základní vlastnosti

  Záložka: Základní vlastnosti

  • Model - Název modelu, ve kterém je dané upozornění definováno.
  • Kód - Identifikátor upozornění, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace. Může být vytvořeno více upozornění se stejným kódem lišícími se v nastavení jazyka (viz Jazyk).
  • Jazyk - Identifikátor jazykové verze upozornění. Aby upozornění mohlo být dále použito v aplikaci, musí existovat pro daný kód upozornění jeden záznam bez definovaného jazyka. Dále je možné vytvořit pro každý jazyk v aplikaci zvláštní verzi upozornění (stejný kód, ale jiný jazyk). Při zasílání upozornění se vyhodnotí, zda má uživatel nastaven jazyk pro upozornění a zda v tomto jazyce existuje verze upozornění. Pokud ano, odešle se jazyková verze. Pokud ne, odešle se uživateli verze upozornění bez zvoleného jazyka.
  • Povoleno - Určuje, zda je upozornění povoleno.
  • Priorita - Určuje prioritu e-mailové zprávy.
  • Odeslat v HTML formátu - Určuje, zda má zpráva být odeslána v html formátu. Pokud není zaškrtnuto, je odeslána jako plain text.
  • Předmět - Text, který bude uveden v předmětu upozornění (e-mailu).
  • Tělo - Text, který bude uveden v těle upozornění (e-mailu).
  • Popis - Popis upozornění.

  Záložka: Skript

  Skript, který se vykoná před odesláním notifikace.

  Auditní informace

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (upozornění)
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (upozornění)
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (upozornění)
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (upozornění)
×