1. Násobné sloupce

  Článek: AN0002237Aktualizováno:: 07.11.2018

  Na této stránce se definuje nastavení násobných sloupců. Příklad použití násobných sloupců je uveden zde.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na detail třídy.
  Uložení změn v nastavení násobných sloupců.
  Smazání nastavení násobných sloupců.

  Sekce: Výběr sloupců pro násobné použití

  • Název sloupce - Název sloupce, u kterého volíme, zda ho použít jako násobný sloupec.
  • Použít - Určuje, zda má být sloupec použit jako násobný sloupec.

  Sekce: Nastavení dle hodnoty typu

  • Typ - Výběr hodnoty z číselníku řídícího sloupce, pro kterou bude provedeno nastavení násobných sloupců.
  • Zobrazit - Určuje, zda se jednotlivé násobné sloupce mají v tomto případě zobrazit.
  • Název sloupce - Název násobného sloupce.
  • Nový název sloupce - Nový název sloupce, který má být v detailu záznamu zobrazen.
  • Zkopírovat nastavení z typu - Umožňuje zkopírovat nastavení zobrazení a nových názvů z nastavení pro jinou hodnotu řídícího sloupce. Po výběru klikněte na modrou ikonu.
×