1. Seznam modelů

  Článek: AN0002233Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen seznam modelů nacházejících se v aplikaci.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Tvorba nového modelu.
  Aktualizace seznamu modelů.

  Grid - seznam modelů

  • Id - Interní identifikátor modelu. Vede na detail modelu.
  • Kód - Kód modelu.
  • Název - Název modelu.
  • IT vlastník - uživatel, který může měnit struktury modelu.
  • Business vlastník.
  • Povoleno - Údaj, zda je model povolen pro zobrazení.
×