1. Hromadná správa rolí a oprávnění

  Článek: AN0002232Aktualizováno:: 18.02.2020

  Na této stránce se provádí hromadná správa přiřazení rolí a oprávnění.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Vede na výchozí stránku.
  Role - Vede na stránku s přehledem rolí.

  ZÁLOŽKY - Třídy, Dotazy, Stránky, Import, Export

  Zvolte záložku podle toho, u jakých objektů chcete práva spravovat.

  Sekce: Přiřazení nových rolí

  • Role - Zvolte roli, které chcete oprávnění přiřadit.
  • Operace - Zvolte operace, které mají být přiděleny.

  Sekce: Smazání rolí

  • Tlačítko Smazat role od všech vybraných... - Smaže vazbu oprávnění na role dle výběru v sekci Filtr.

  Sekce: Filtr

  Comboboxy můžete použít pro zúžení výběru rolí a oprávnění.

  Grid - seznam objektů a přiřazení rolí a oprávnění

  • V seznamu jsou uvedeny veškeré kombinace objektů, rolí a operací. K objektům, které nemají vyplněnou žádnou roli a oprávnění, není žádné oprávnění přiřazeno.
  • Pokud chcete smazat jednu kombinaci objektu, role a oprávnění, použijte červený křížek v pravé části gridu.
  • Pokud chcete smazat více kombinací objektu, role a oprávnění, označte je v levé části gridu a klikněte na tlačítko Smazat role od všech vybraných... v sekci Smazání rolí.
  • Pokud chcete přidat dané role a operace k jednomu nebo více objektům, vyberte roli a operace v Sekci Přiřazení nových rolí, označte daný objekt nebo objekty výběrem odpovídajících řádků a klikněte na tlačítko Přidat role ke všem vybraným... v sekci Přidání rolí.
×