1. Detail modelu

  Článek: AN0002230Aktualizováno:: 20.11.2020

  Na této stránce je zobrazeno detailní nastavení vybraného modelu. 

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled modelů.
  Tvorba nového modelu.
  Uložení změn v modelu.
  Smazání modelu.
  Vede na stránku s informacemi o modelu.

  ZÁLOŽKA - Základní vlasnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Kód - Identifikátor modelu, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Jméno - Jméno modelu zobrazované v aplikaci
  • Povoleno - U povoleného modelu lze prohlížet a aktualizovat záznamy.
  • IT vlastník - Uživatel v roli IT vlastníka modelu.
  • Business vlastník - Uživatel v roli Business vlastníka
  • Poznámka - Popis modelu
  • Téma - Grafický styl modelu

  Sekce: Auditní informace

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (model).
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (modelu).
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (modelu).
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (modelu).

  ZÁLOŽKA - Role a zobrazení

  Sekce: Seznam rolí

  V levé části sekce lze v comboboxu vybrat novou roli, která má mít oprávnění v modelu.

  V pravé části sekce se zobrazují role, které s modelem mohou pracovat. Oprávnění lze dané roli odebrat kliknutím na červený křížek nebo povolit/zakázat kliknutím ve sloupci "Povoleno".

  Sekce: Povolení tříd jiným modelům

  V levé části sekce lze v comboboxech povolit konkrétní třídu z modelu pro jiný konkrétní model.

  V pravé části sekce se zobrazují třídy modelu, které již jsou pro jiné modely povoleny a tyto modely se tedy na ně mohou odkazovat ve sloupcích typu číselníková hodnota.

  ZÁLOŽKA - Doplňující nastavení

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Typ výchozí stránky - výběr stránky, která se zobrazí při kliknutí na název modelu v menu. Pokud není vybrána, zobrazí se stránka ModelInfo.

  ZÁLOŽKA - Uživatelská dokumentace

  Je možné zadat více položek dokumentace, která je dvou typů. Buď soubor nebo odkaz (u odkazu se zadává text, který se zobrazuje, a vlastní odkaz).

  • Soubor s dokumentací - nahrání dokumentu, který se následně zobrazí v kontextovém menu u ikony nápovědy v pravém horním rohu obrazovky ObjectGears na stránkách DataDetail a Datas daného modelu (u všech tříd a dotazů daného modelu).
  • Název odkazu - Text, který se objeví v kontextovém menu u ikony nápovědy v pravém horním rohu obrazovky ObjectGears na stránkách DataDetail a Datas daného modelu (u všech tříd a dotazů daného modelu).
  • Odkaz (Url) - Vlastní url odkaz do dokumentace. Odkaz je možné zadat tak, by přenášel i jazykové nastavení a verzi ObjectGears, z níž je odkaz volán.

             Příklad: http://doc50.objectgears.cz/vcd/AN/AN0001944/v/#Version#?lang=#Language#

  ZÁLOŽKA - Obrázky

  Sekce: Obrázky

  • Velký obrázek - Výběr obrázku, který se zobrazí v menu.
   

   

×