1. Seznam jobů

  Článek: AN0002213Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen seznam jobů.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Tvorba nového jobu.
  Aktualizace seznamu jobů.

  Filtrování

  • Zobrazit i smazané joby - Volba pro zobrazení všech jobů (i těch již smazaných).

  Grid - seznam jobů

  • Id - Identifikátor jobu. Přechod na detail jobu.
  • Kód - Kód jobu
  • Název - Název jobu
  • Popis - Popis jobu.
  • Povoleno - Infomace, zda job může být spouštěn
  • Frekvence spouštění - Frekvence spouštění jobu
  • Poslední spuštění - Čas posledního spuštění jobu.
  • Poslední výsledek - Výsledek posledního běhu jobu.
  • Datum dalšího spuštění - Čas a datum dalšího spuštění jobu (pokud není zakázán nebo smazán). Toto je plánovaný čas dle nastavení jobu (např. dle frekvence spouštění jobu). Skutečný čas spuštění jobu se může v některých případech lišit, protože skutečné spouštění je určeno konfigurací ObjectGears winservice spouštějící joby (parametr RepeatIntervalInMinute). Pokud skutečné spouštění probíhá každých 5 minut (např. 8:15, 8:20, 8:25) a job je plánován na 8:22, bude reálně spuštěn v 8:25, v nejbližším následujícím čase reálného spuštění.
  • Červený křížek - Smazání jobu.

  Záznamy zvýrazněné kurzívou představují joby, které byly smazány. Záznamy s šedým pozadím sloupců Povoleno, Poslední spuštění, Poslední výsledek a Datum dalšího spuštění nejsou naplánovany pro spuštění v budoucnosti nebo nejsou povoleny.

×