1. Detail kroku jobu

  Článek: AN0002215Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen detail kroku jobu.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled kroků jobu.
  Tvorba nového kroku jobu.
  Uložení změn v kroku jobu.
  Smazání kroku jobu.

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Název - Název kroku
  • Poznámka - Informace, zda je krok povolen.
  • Povoleno - Informace, zda je krok povolen.
  • Typ - Výběr typu akce, která se má vykonat. V závislosti na zvoleném typu se nabízí combo s existujícími objekty (importy, exporty, workflow, joby, procedury) nebo textové pole pro zadání URL, skriptu či příkazu do příkazové řádky.
  • Akce po splnění kroku - Výběr akce po úspěšném provedení kroku.
  • Akce po selhání kroku - Výběr akce po selhání kroku.

  Sekce: Auditní informace

  Informace kdo a kdy krok vytvořil a kdo a kdy ho naposledy změnil.

×