1. Detail jobu

  Článek: AN0002210Aktualizováno:: 09.09.2018

  Na této stránce je zobrazen detail jobu.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled jobů.
  Tvorba nového jobu.
  Uložení změn v jobu.
  Smazání jobu.
  Přechod na stránku s kroky jobu.
  Přechod na stránku s historií běhu jobu.
  Přechod na stránku s časovým plánem jobů.
  Spuštění jobu.

  Pro spuštění jobu musí být job nesmazaný a povolený. Přihlášený uživatel také musí mít právo administrátora nebo právo Spuštění pro daný job.

  Záložka: Základní vlastnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Kód - Kód jobu
  • Jméno - Název jobu
  • Povoleno - Informace, zda je job povolen a může být spouštěn.
  • Integrační job - Informace, zda job může být hromadně zakázán/povolen zakázáním/povolením integrací.
  • Poznámka - Poznámka pro tvůrce jobu.
  • Podmínka pro spuštění - Výraz, který musí být pravdivý, aby job mohl být spuštěn.
  • Čas posledního spuštění - Čas posledního spuštění jobu.
  • Výsledek posledního spuštění - Výsledek, s jakým skončil poslední běh jobu.
  • Čas dalšího spuštění - Čas dalšího plánovaného spuštění jobu.

  Sekce: Časování

  • Frekvence spouštění - V závislosti na volbě frekvence spouštění se nastavují konkrétní časové parametry.

  Sekce: Auditní informace

  Kdo a kdy job vytvořil a kdo a kdy job naposledy změnil

  Záložka: Role a zobrazení

  Sekce: Seznam rolí

  • Role - Výběr role, které mají být oprávnění přiřazena
  • Operace
   • Zobrazit log - Oprávnění zobrazit log jobu. Tato role může také zobrazt detail jobu.
   • Spustit job - Oprávnění spustit job
×