1. Export třídy

  Článek: AN0002143Aktualizováno:: 30.04.2020

  Na této stránce je zobrazeno detailní nastavení exportu určité třídy.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled exportů.
  Tvorba nového exportu.
  Uložení změn v exportu.
  Smazání exportu.
  Spuštění exportu (bez uložení a reflektování případných změn v exportu).
  Zobrazení historie použití exportu.

  ZÁLOŽKA - Základní vlasnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Kód - Identifikátor exportu, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Název exportu - Jméno exportu.
  • Poznámka - Popis exportu
  • Povoleno - Informace, zda může být export použit.
  • Integrační export - Informace, zda jepovolení exportu podmíněno povolením integračních rozhraní na stránce Informace o aplikaci.

  Sekce: Co exportovat

  • Model - Výběr modelu obsahujícího třídu, která se má exportovat.
  • Exportovaná třída - Po výběru modelu je třeba vybrat třídu daného modelu, která se má exportovat.
  • Exportovaný dotaz - Pokud není zvolena třída, je třeba vybrat dotaz z daného modelu, který se má exportovat.
  • Co exportovat - Definuje typ záznamů, které se mají z třídy exportovat.
   • Jen aktivní záznamy - exportují se pouze nesmazané záznamy.
   • Všechny záznamy - exportují všechny záznamy (nesmazané i logicky smazané).
   • Jen smazané záznamy - exportují se pouze logicky smazané záznamy.
  • Sloupce
   • Po výběru modelu a třídy/dotazu dojde ke znovunačtení stránky a objeví přehled všech atributů (včetně systémových), kterými třída disponuje.
   • Ve sloupci Exportovat, zaškrtneme ty sloupce, které chceme exportovat.
   • Ve sloupci Kód můžeme zapsat kód sloupce, který bude použit ve hlavičce exportovaného souboru. Pokud pole nevyplníme, použije se kód z třidy.
   • Ve sloupci Název můžeme u atributů typu číselníková hodnota zvolit, zda chceme exportovat Id (Id záznamu z cizí třídy, na který se odkazujeme) či Název (Krátký popis záznamu, na který se odkazujeme).
    • Ve sloupcích Text před a Text za můžeme určit text, který má být doplněn k exportovaným hodnotám

   Sekce: Jak exportovat

   • Typ - Výběr typu souboru, který má být pro export použit.
   • Kódování - Znaková sada, která má být pro export použita.

   V závislosti na vybraném typu souboru, se zobrazí další parametry exportu.

   • CSV oddělovač - Definuje oddělovač hodnot v záznamech v exportovaném souboru.
   • Vložit záhlaví sloupců - Definuje, zda má první řádek csv souboru obsahovat názvy exportovaných atributů/sloupců.
   • Nahradit konce řádek znakem - Definuje, zda mají být případné znaky konce řádku nahrazeny jiným znakem. Toto má význam v případě, kdy hodnoty v záznamech mohou obsahovat znak konce řádku (např. u atributu typu dlouhý text). Pokud by znak konce řádku nebyl nahrazen, dojde k rozdělení jednoho záznamu na více řádku v CSV souboru podle počtu znaků konce řádků v textových atributech exportovaného záznamu.
   • Nový znak konce řádků - Umožňuje definovat nový znak konce řádku, pokud bylo zvoleno nahrazení znaku konce řádků.
   • Obalit text uvozovkami - Definuje , zda mají být hodnoty atributů záznamu exportovány uzavřené v uvozovkách.
   • XSLT transformace - Umožňuje definovat XSLT transformaci.

   Sekce: Co provést s exportem

   • Co s exportem - Definuje, zda má být exportovaný soubor uložen na disku nebo vrácen na stránce Export data.
   • Cílová složka - Definuje cestu na serveru, do níž má být exportovaný soubor uložen.
   • Název souboru - Definuje jméno exportovaného souboru.

   Sekce: Auditní záznamy

   • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (export)
   • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (exportu)
   • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (exportu)
   • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (exportu)

   ZÁLOŽKA - Role a zobrazení

   Sekce: Seznam rolí

   • Role - Definice typu oprávnění k danému exportu pro role pracující s modelem. Oprávnění je možné přidělit pouze rolím definovaným na úrovni modelu, do nějž export patří.
   • Operace - Definice možných činností pro vybranou roli:
    • Zobrazit log - uživatel je oprávněn zobrazit log exportu
    • Spustit export - uživatel je oprávněn spustit export

   ZÁLOŽKA - Upozornění

   Sekce: Upozornění

   • Kdy odeslat - Definuje, kdy má být upozornění odesláno.
   • Upozornění - Určení, jaké upozornění má být odesláno.
   • Distribuční seznam - Určení, na jakou distribuční skupinu má být upozornění odesláno.
   • Povoleno - Určuje, zda má být upozornění zasíláno.
   • Export jako příloha - Určuje, zda má být exportovaný soubor přiložen k odesílanému emailovému upozornění.

   ZÁLOŽKA - Skripty

   Sekce: Skripty

   • Spustit před spuštěním exportu - Skript, který má být spuštěn před spuštěním exportu.
   • Spustit po dokončení exportu - Skript, který má být spuštěn po dokončení exportu.
×