1. Detail tlačítka

  Článek: AN0002114Aktualizováno:: 30.09.2021

  Na této stránce se definuje nastavení tlačítka.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled tlačítek třídy.
  Tvorba nového tlačítka.
  Uložení změn v tlačítku.
  Smazání tlačítka.

  Záložka: Základní vlastnosti

  Sekce: Nastavení

  • Třída - Název třídy, ve kterém je dané tlačítko definováno.
  • Id - Interní identifikátor tlačítka.
  • Kód - Identifikátor tlačítka, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Název - Název tlačítka
  • Tooltip - Nápověda, která se objeví po najetí myší na tlačítko.
  • Povrzovací dotaz - Text dotazu, který bude uživateli zobrazen při stisknutí tlačítka. Uživatel bude mít pak možnost potvrdit akci nebo ji zrušit. Pokud je toto pole ponecháno prázdné, žádný dotaz se nezobrazí a akce tlačítka je ihned spuštěna.
  • Obrázek - Ikona zobrazovaná na tlačítku.

  Sekce: Kdy zobrazit

  • Zobrazit v seznamu na toolbaru - Určuje, zda má být tlačítko zobrazeno na toolbaru v přehledu záznamů.
  • Zobrazit v seznamu v kontextovém menu - Určuje, zda má být tlačítko zobrazeno v kontextovém menu v seznamu záznamů (ikona šipky vedle Id záznamu).
  • Zobrazit v řádku seznamu - Určuje, zda má být tlačítko zobrazeno v řádku záznamu v seznamu záznamů (napravo od Id záznamu).
  • Zobrazit v detailu na toolbaru - Určuje, zda má být tlačítko zobrazeno v detailu záznamu na tooolbaru.
  • Zobrazit v detailu v kontextovém menu - Určuje, zda má být tlačítko zobrazenov kontextovém menu v detailu záznamu (ikona šipky na toolbaru).
  • Zobrazit při změně záznamu - Určuje, zda má být tlačítko zobrazeno, pokud se edituje dříve založený záznam.
  • Zobrazit při zakázané změně záznamu - Určuje, zda má být tlačítko zobrazeno, pokud je zakázána editace dříve založených záznamů.
  • Zobrazit při vytváření záznamu - Určuje, zda má být tlačítko zobrazeno, pokud se vytváří nový záznam.
  • Zobrazit pro smazané záznamy - Určuje, zda má být tlačítko zobrazeno také pro logicky smazané záznamy.
  • Zobrazit pro archivní záznamy - Určuje, zda má být tlačítko zobrazeno také pro archivované záznamy.
  • Zobrazit v záznamech na master-detail vazbě - Určuje, na kterých master-detail vazbách se má tlačítko zobrazit (u jednotlivých záznamů na master-detail vazbě). Master-detail vazby typu Archív záznamu a Vazba na dotaz se zde nenabízejí.

  Sekce: Co provést

  • Typ - Výběr typu akce, která má být provedena.
  • Podtyp - Upřesnění typu akce, která má být provedena.

  V závislosti na vybraném typu akce, která má být provedena, se nabízejí další ovládací prvky:.

  • Třída - Výběr třídy, jejíž záznamy mají být zobrazeny nebo v níž má být otevřen formulář pro zadání nového záznamu (v závislosti na zvoleném podtypu).
  • Dotaz - Výběr dotazu, jehož záznamy mají být zobrazeny.
  • Stránka - Výběr stránky, která má být zobrazena.
  • Export - Výběr exportu, který má být spuštěn nebo jehož log má být zobrazen (v závislosti na zvoleném podtypu).
  • Import - Výběr importu, který má být spuštěn nebo jehož log má být zobrazen (v závislosti na zvoleném podtypu).
  • WWW odkaz - URL odkazu, který má být otevřen.
  • Název okna pro odkaz - Zadejte _blank pro otevření vždy v nové záložce nebo název okna pro otevření.
  • Procedura - Název procedury, která má být spuštěna.
  • Schéma - Název schématu, které má být zobrazeno.
  • Výběr dat - Definice filtru, který bude aplikován, pokud tlačítko zobrazuje data třídy nebo dotazu.

  Sekce: Auditní informace

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (tlačítko)
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (tlačítka)
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (tlačítku)
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (tlačítka)

  Záložka: Role a zobrazení

  Sekce: Seznam rolí

  • Role - Výběr role, které má být oprávnění přiděleno.
  • Operace - Výběr oprávnění.
   • Zobrazit - Uživatel je oprávněn zobrazit tlačítko. Pokud tlačítko zpřístupňuje objekt nebo operaci, na který uživatel nemá oprávnění, tlačítko se nezobrazí.
×