1. Detail stránky

  Článek: AN0002112Aktualizováno:: 20.11.2020

  Zde se definuje vzhled stránky.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled stránek.
  Tvorba nové stránky.
  Uložení změn ve stránce.
  Smazání stránky.
  Tlačítko Další - kontextová nabídka dalších voleb.
  Návrh stránky - přechod na návrh stránky (nastavení jednotlivých webpartů).
  Spustit stránku - přechod na zobrazení stránky.
  Vede na přehled tlačítek definovaných pro stránku.
  Zobrazení vazeb objektu.

  ZÁLOŽKA - Základní vlasnosti

  Sekce: Základní vlasnosti

  • Model - Název modelu, ve kterém je daná stránka definována
  • Kód - Identifikátor stránky, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Název - Jméno stránky
  • Veřejná stránka - Informace, zda lze stránku zobrazit i pro nepřihášeného uživatele.
  • Skrýt vzhled ObjectGears - Tato volba způsobí, že na stránce zůstane pouze obsah webpartu. To je vhodné, když chceme obsah stránky tisknout a nechceme na ní mít jakékoli prvky aplikace ObjectGears.
  • Skrýt menu - Tato volba způsobí, že při zobrazení stránky je skryto menu. Toto je vhodné u stránek, které slouží jako rozcestník, kdy by uživatel neměl být rozptylován zbytečnými ovládacími prvky.
  • Přes celou šířku prohlížeče - Tato volba způsobí, že webpart bude zobrazen přes celou šířku stránky prohlížeče bez ohledu na aktuální uživatelské nastavení.
  • Typ -Volba rozvržení stránky.
  • Informační text na stránce - Lokalizovatelný text, který se zobrazí u dané stránky pod panelem nástrojů.

  Auditní informace

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (třídu)
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (třídy)
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (třídě)
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (třidy)

  ZÁLOŽKA - Schéma

  Sekce: Schéma

  • Typ - Výběr rozložení stránky na zóny, do nichž lze následně vkládat webparty.
  • Schéma designu stránky - Pokud je zvolen Typ Vlastní, je možné definovat vlastní rozložení zón a řešení s více záložkami. Příklad je popsán v modelu Znalostní báze na stránce pro čtenáře článků.

  Záložky na stránce vytvoříte pomocí notace: {{tab:__index_stranky__:__nazev_zalozky__}}. Název záložky lze lokalizovat.

  Příklad:

  {{tab:0:en-US::Article~cs-CZ::Článek~de-DE::Artikel }}
     {{0:Page1 - Content}}
  {{tab:1:en-US::History~cs-CZ::Historie~de-DE::Historie }}
     {{1:Page2 - Content}}
  {{tab}}

  ZÁLOŽKA - Role a zobrazení

  Sekce: Seznam rolí

  • Role - Definice typu oprávnění k dané stránce pro role pracující s modelem. Oprávnění je možné přidělit pouze rolím definovaným na úrovni modelu, do nějž stránka patří.
  • Operace - Definice možných činností pro vybranou roli:
   • Zobrazit - uživatel je oprávněn zobrazit danou stránku

  Sekce: Výchozí zobrazení 

  • Zobrazit ve výchozím menu - Určuje, zda se má stránka zobrazit ve výchozím menu.
  • Obnovit stránku po X [s] - Určuje, po kolika sekundách má být stránka u uživatele obnovena.
  • Přejít na stránku po obnově - Určuje stránku, na níž má přejít po obnovení stránky. Volbu je vhodné použít pro promítání na informační panely, kde lze vytvořit sled stránek, které se opakují.

  ZÁLOŽKA - Obrázky

  Sekce: Obrázky

  • Obrázek stránky - výběr ikony stránky, která se bude zobrazovat v menu.

   ZÁLOŽKA - Skripty

  Skripty použité na stránce.

×