1. Definice vzhledu stránky

  Článek: AN0002111Aktualizováno:: 16.05.2020

  Na této stránce se nastavuje vzhled uživatelem definované stránky (nastavení jednotlivých webpartů).

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled stránek.
  Tlačítko Další - kontextová nabídka dalších voleb.
  Stránka - přechod na detail nastavení stránky.
  Spustit stránku - zobrazení stránky.
  Vede na přehled tlačítek definovaných pro stránku.
  Zobrazení vazeb objektu.

  Záhlaví zóny webpartu

  - Přidání webpartu. Zobrazí se stránka pro Výběr webpartů.

  Výběr webpartů

  1. Zaškrtněte checkbox u webpartů, které chcete přidat.
  2. Vyberte zónu, do které mají být webparty přidány.
  3. Klikněte na tlačítko Přidat.
  4. Tento postup opakujte pro přidání všech potřebných webpartů do všech zón.

  Kontextové menu v pravém horním rohu webpartu

  V pravém horním rohu každého webpartu se nachází kontextové menu.

  Ikona Popis
  Vede na stránku Editace webpartu.
  Smazání webpartu.

  Editace webpartu

  • Popis - Popisek zobrazující se po najetí myší na Nadpis webpartu.
  • Nadpis - Nadpis webpartu. Zobrazuje se pouze, pokud je nastavena volba Nadpis - zobrazení na Zobrazit.
  • Ikona - Ikona před Nadpisem webpartu. Zobrazuje se pouze, pokud je nastavena volba Nadpis - zobrazení na Zobrazit.
  • Nadpis - zobrazení - Volba určující, zda se má zobrazit Ikona a Nadpis u webpartu.
  • Url odkaz titulku - Odkaz v Nadpisu.

  Tlačítko Uložit - Tlačítko pro uložení změn ve vlastnostech webpartu.

  Zdroj dat webpartu

  Nastavení zdroje dat jsou závislá na typu webpartu. Detailní popis nastavení zdroje dat webpartu je proto uveden u jednotlivých webpartů.

  InfoLinkswebpart

×