1. Hromadné vytvoření číselníků

  Článek: AN0002100Aktualizováno::

  Na této stránce můžete rychle vytvořit číselníky nebo jiné třídy včetně sloupců.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na seznam tříd.

  Sekce: Nastavení číselníků

  Hodnoty pro číselníky

  • Zadejte informace pro jednu nebo více tříd, které chcete vytvořit ve formátu: kód třídy; název třídy; popis třídy (nepovinný).  Pokud chcete vytvořit více tříd, uveďte kód, název popř. popis každé další požadované třídy na novém řádku.

  Požadované sloupce

  • Pokud si ve třídách zároveň přejete vytvořit i sloupce, zaškrtněte ty předdefinované sloupce, které potřebujete.  Pokud jste zadali pro vytvoření více tříd, budou vybrané sloupce vytvořeny v každé z nich. 

  Tlačítko Vytvořit číselníky

  • Po stisknutí tlačítka budou požadované třídy vytvořeny, pokud v modelu již neexistuje jiná třída se stejným kódem jako třída zadaná k vytvoření. 
×