1. PK certifikáty

  Článek: AN0002431Aktualizováno:: 02.05.2020

  PK certifikáty jsou jednou z entit systémové vrstvy Konfigurační databáze. Evidují informace o certifikátech serveru.

  Automatický import dat

  Tuto entitu je možné automaticky plnit pomocí infrastrukturní funkce OG_Server_Certificates

  Hlavní vlastnosti třídy PK Certifikáty

  Vlastnost Popis
  Kód (code) Automaticky generovaný kód konfigurační položky. Vlastnost zděděná z předka Konfigurační položky.
  CA (ca) Certifikační autorita, která vydala certifikát.
  Typ PK certifikátu (certificate-type) Typ certifikátu (Personal, Device).
  Použití PK certifikátu (certificate-use) Použití certifikátu (Device authentication, Digital signature, Encryption, User authentication).
  Komentář (comment) Komentář k certifikátu.
  Distribuce certifikátu (distribution) Odkaz na servery a stanice (Machine (OS Server)), na něž byl certifikát distribuován.
  DNS jméno (dns-name) DNS název používaný v certifikátu.
  Vyprší dne (expires-on) Datum expirace certifikátu.
  Hash algoritmus (hash-algorithm) Hash algoritmus použitý v certifikátu.
  Datum vystavení (issue-date) Datum vystavení certifikátu.
  Machine (OS Server) (machine) Server, pro nějž byl certifikát vystaven.
  Název (name) Název certifikátu.
  Název organizace (organization-name) Název organizace, pro niž byl certifikát vystaven.
  Registrační email (registration-email) Registrační email uvedený v žádosti o certifikát.
  Sériové číslo (serial-number) Sériové číslo certifikátu.
  Používán aplikací (used-by-application) Aplikace, která certifikát používá (např. k podepisování vygenerovaných dokumentů).
  Platný (valid) Indikuje, zda je certifikát platný (nebyl zneplatněn).

   

  Konfigurační databáze (CMDB) a proces Configuration management jsou představeny i na webu ObjectGears.

×