1. Uživatel - Instance objektu Person

  Článek: AN0002495Aktualizováno:: 30.12.2023

  Uživatel ObjectGears představuje instanci objektu Person. S uživatelem můžeme pracovat pomocí objektu skriptu OG.Person.

  Uživatel získává oprávnění prostřednictvím rolí, do nichž je přiřazen.

  Účet uživatele

  Jeden uživatel může do ObjectGears přistupovat více účty a být vždy ztotožněn s jedním objektem Person. Tuto vlastnost využijete např. v případech, kdy uživatelé používají více účtů (běžný účet vs. administrátorský účet). Pokud má uživatel vyplněny alternativní účty, pak při Windows autentizaci bude vždy v ObjectGears ztotožněn jako stejný uživatel, budou mu zobrazeny stejné úkoly a další záznamy, u nichž je veden jako řešitel, zákazník apod.

  Alternativní účet a oprávnění

  Pokud jsou uživateli přidělována oprávnění mimo systém ObjectGears (prostřednictvím členství v MS Active Directory skupinách), pak uživatel získá oprávnění přidělená skupinách, v nichž se nachází konkrétní (alternativní) učet, kterým uživatel právě přistupuje.

  Podobně, uživatel získá oprávnění Administrátora, definované v souboru web.config, pokud konkrétní (alternativní) učet, kterým uživatel právě přistupuje, je v souboru web.config uveden.

  Správa uživatelů

  Uživatele může spravovat (zakládat, modifikovat, mazat) Administrátor v menu Správa - Uživatelé - Uživatelé. Uživatelé mohou být také importováni.

  Typ sloupce: Odkaz na uživatele

  V třídě můžete použít odkaz na uživatele díky nastavení, které umožňuje sloupec Číselníková hodnota. Tímto způsobem získáte možnost v datech evidovat vlastníka, řešitele, zákazníka apod. Můžete použít jednoduchý odkaz nebo násobný odkaz na uživatele (členové týmu, záložní kontakty apod.)

  Viditelnost uživatelů

  V sloupcích typu Odkaz na uživatele standardně vybíráte ze všech uživatelů dané instance ObjectGears. Toto je většinou správný scénář. Pokud však instanci ObjectGears sdílíte např. se svými zákazníky, budete si pravděpodobně přát viditelnost uživatelů omezit, aby uživatelé jednoho zákazníka neviděli uživatele jiného zákazníka. Toto chování je popsáno v článku Viditelnost uživatelů.

  Uživatelé v datech

  Použití uživatele v datech může zobrazit Administrátor na zvláštní stránce (menu Správa - Uživatelé - Odkaz na uživatele). Tuto funkcionalitu využijete, pokud uživatel mění pracovní pozici nebo opouští tým či celou organizaci. Hned získáte přehled, kde uživatel vystupuje, co má na starosti a co by po něm měl převzít někdo jiný. 

  Práce s uživateli v Dotazech

  S uživateli můžete pracovat v dotazech podobně jako s ostatními typy sloupců.

  Zastupitelnost uživatelů ve workflow

  Zastupitelnost uživatelů ve workflow může definovat Administrátor (viz Delegace v detailu uživatele v menu Správa - Uživatelé - Uživatelé) nebo každý uživatel sám pro sebe (viz Delegace v osobním nastavení uživatele v pravém horním rohu obrazovky).

  Třída rozšiřující vlastnosti uživatelů

  Vlastnosti uživatelů, které nabízí ObjectGears, můžete jednoduše rozšířit o libovolné další vlastnosti prostřenictvím Třídy rozšiřující vlastnosti uživatelů, kterou definujete v souboru web.config.

×