1. Webpart Dlaždice

  Článek: AN0002486Aktualizováno:: 08.10.2023

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Uložení webpartu do databáze.

  Záložka: Základní vlastnosti

  • Kód - Kód webpartu. Musí být jedinečný v rámci kódů webpartů na dané stránce.
  • Nadpis - Nadpis webpartu. Pokud ho neuvedete, webpart bude při zobrazení stránky bez nadpisu.
  • Zobrazit styl webpartů -  Pokud je zaškrtnuto, zobrazí kolem webpartu rámeček. Pokud není zaškrtnuto, zobrazí jen obsah webpart.
  • CSS třída - CSS třída pro definici stylu webpartu.
  • Model - Volba modelu, z něhož se mají zobrazovat hodnoty.
  • Dotaz - Volba dotazu, z něhož se mají zobrazovat hodnoty.
  • Název - Sloupec s texty pro dlaždice a rámy.
  • Pořadí - Sloupec s pořadím aktivit.
  • Nadřízený záznam - Sloupec s nadřízeným záznamem.
  • Url - Url na záznam reprezentovaný dlaždicí.
  • Hodnota vlevo - Hodnota pro počet teček vlevo.
  • Tooltip k hodnotě vlevo - Tooltip zobrazující se nad tečkami vlevo.
  • Hodnota vpravo - Hodnota pro počet teček vpravo.
  • Tooltip k hodnotě vpravo - Tooltip zobrazující se nad tečkami vpravo.
  • Zobrazit jako rám - Udává, zda se má objekt zobrazit jako rám.
  • Barva - Sloupec s barvou dlaždic a rámů.
  • Sloupec s legendou pro barvu - Sloupec s textem zobrazujícím se v legendě.
  • Řazení v legendě - Sloupec udávající pořadí položek v legendě. Pokud není vyplněn, řadí se abecedně dle Hodnot legendy pro barvu.
  • Barva pozadí - Barva pozadí webpartu.
×