1. Katalog aplikací - řešení

  Článek: AN0002470Aktualizováno:: 30.11.2021

  V tomto článku uvádíme konkrétní nastavení a skripty pro popsané řešení.

  Nejprve se ale podíváme na schéma komunikace jednotlivých objektů řešení.

  Aplikační katalog a CMDB - komunikace ObjectGears objektů

  Webpart Skript na stránce Aplikační katalog

  Záložka Skript

  function OnPreRender()
  {
      //create instance for keeping the text
      var script = '<div class="og-apps"></div><div></div>';

      //add to page
      OGForm.AddControl(OGForm.CreateLiteralControl('lc1', script));
  }

  Záložka Styly

  Url na soubor se styly: modules/OG.AppCatalogue/app-catalogue6.css

  Záložka JavaScript

  Url na soubor s JavaScriptem: modules/OG.AppCatalogue/app-catalogue-demo2-7.js

  Výše uvedené dva soubory nakopírujeme do složky webu ./Modules/OG.AppCatalogue/

  Spouštěný skript

  V modelu, v němž jsme vytvořili stránku s Katalogem aplikací, vytvoříme objekt Spouštěný skript. Nastavíme mu kód app-cat a vlastnost Skript:

  //#block app-cat

  OGResponseContent.ContentText = GetData(OGModel);
  OGResponseContent.FileName = 'data.json';

  Spouštěný skript volá blok skriptu a přebírá od něj data ve formátu json pro zobrazení v katalogu aplikací.

  Blok skriptu

  V modelu, v němž jsme vytvořili stránku s Katalogem aplikací, vytvoříme objekt Blok skriptu. Nastavíme mu kód app-cat a vlastnost Skript:

  var cacheKey = 'og-app-cat';

  function GetData(model) {
    var showKonfPol = OG.Person.IsUserInRoleByCode('it-architect');

    var data = System.Web.HttpContext.Current.Cache.Get(cacheKey);
    var cl = model.ClassDefs['business-application'];
    var ciCl = model.ClassDefs['ci'];

    if (OG.IsNull(data)) {
      //read data
      var f = OG.DataRow.GetDataRowFilter(cl.Id);
      f['display_on_intranet'] = true;
      f.Filter_Sort = 'col' + cl.Columns['application_group'].Id + 'T, col' + cl.Columns['name'].Id;

      OG.DataRow.PrepareFilterForOptimizeRead(f);
      f.PropertiesLoad.Audit = false;
      f.PropertiesLoad.ParentShortDescription = false;

      f.PropertiesLoad.ColumnIds.Add(cl.Columns['is-module-of'].Id);
      f.PropertiesLoad.ColumnIds.Add(cl.Columns['name'].Id);
      f.PropertiesLoad.ColumnIds.Add(cl.Columns['description'].Id);
      f.PropertiesLoad.ColumnIds.Add(cl.Columns['guarantor'].Id);
      f.PropertiesLoad.ColumnIds.Add(cl.Columns['application_url'].Id);
      f.PropertiesLoad.ColumnIds.Add(cl.Columns['keyusers'].Id);
      f.PropertiesLoad.ColumnIds.Add(cl.Columns['icon'].Id);
      f.PropertiesLoad.ColumnIds.Add(cl.Columns['application_group'].Id);
      var sb = new System.Text.StringBuilder(100000);

      var drl = OG.DataRow.GetDataByFilter(f);
      if (drl != null && drl.Count > 0) {
        var sep = '"applications": [';

        for (var i = 0; i < drl.Count; ++i) {
          var dr = drl[i];
          var parentId = dr['is-module-of'] == null ? 0 : dr['is-module-of'];
          var ag = dr['application_group'] == null ? '' : dr.GetColumnDataAsString2('application_group');
          var rn = '';
          var license = '';
          var keyUsers = OG.TextUtils.ConvertEntitiesToSeparatedString(dr['keyusers'], ', ', '');
          var icon = JsonTrimText(dr['icon']);
          if (OG.IsNull(icon)) {
            icon = '';
          }

          sb.Append(sep + '{ "id":"' + dr.Id +
            '","ciId":"' + dr.RemapId(ciCl.Id) +
            '","n":"' + JsonTrimText(dr['name']) +
            '","d":"' + JsonTrimText(dr['description']) +
            '","pId":"' + parentId +
            '","ag":"' + JsonTrimText(ag) +
            '","r":"' + JsonTrimText(rn) +
            '","l":"' + JsonTrimText(license) +
            '","u":"' + JsonTrimText(keyUsers) +
            '","g":"' + JsonTrimText(dr['guarantor']) +
            '","au":"' + JsonTrimText(dr['application_url']) +
            '","i":"' + icon +
            '"'
          );

          sb.Append('}');
          sep = ',';
        }
        sb.Append(']');
      }

      data = sb.ToString();
      System.Web.HttpContext.Current.Cache.Remove(cacheKey);
      System.Web.HttpContext.Current.Cache.Add(cacheKey, data, null, OG.DateTime.Now.AddDays(7), System.Web.Caching.Cache.NoSlidingExpiration,
          System.Web.Caching.CacheItemPriority.Normal, null);
    }

    return '{"buss_app_id":"' + cl.Id + '", "showKonfPol":"' + (showKonfPol ? 'Y' : 'N') + '",' + data + '}';
  }

  function JsonTrimText(text) {
    if (OG.IsNull(text)) {
      return text;
    }

    var s = replaceAll(text, "\\", "\\\\");
    s = replaceAll(s, "{", " ");
    s = replaceAll(s, "}", " ");
    s = replaceAll(s, "\"", "'");
    s = replaceAll(s, "\n", "<br>");
    s = replaceAll(s, "\r", "");
    return s;
  }

  function replaceAll(string, search, replace) {
    return string.split(search).join(replace);
  }

  function ClearCache()
  {
    System.Web.HttpContext.Current.Cache.Remove(cacheKey);
  }

  Skript načte data z cache nebo z databáze, pokud je cache prázdná, a vrátí je ve formátu json. Blok skriptu obsahuje také funkci pro vyčištění cache, kterou volají pravidla níže.

  Pro optimalizaci velikosti přenášených dat jsme v json datech odstranili mezery a názvy zkrátili na 1-2 znaky. Tím jsme v naší implementaci snížili velikost dat ze 110kB na 80kB.

  Pravidla na třídě s aplikacemi

  Na třídě s aplikacemi si vytvoříme tři pravidla typu Skript spouštěné po vytvoření nového záznamu ve třídě, aktualizaci záznamu a po smazání záznamu. Ve všech těchto případech vyčistíme cache, aby si aplikace načetla znovu data. Skript v pravidle zavolá funkci v bloku skriptu, která vyčištění cache provede.

  //#block app-cat

  ClearCache();

×