1. Katalog aplikací - návrh řešení

  Článek: AN0002469Aktualizováno:: 13.12.2021

  Stránku, kterou jsme si představili jako naši vizi v požadavcích na řešení, budeme v ObjectGears realizovat za pomoci následujících kroků:

  1. Podkladová data, která budeme chtít zobrazovat
  2. Objekt Stránky, která bude data zobrazovat
  3. Objekty schémat, popř. další objekty, které budeme chtít zobrazovat z tlačítek v Katalogu aplikací

  1. Podkladová data

  Data, která budeme chtít v katalogu aplikací zobrazovat (Název aplikace, Popis, Garant atd.), nejspíše již v Konfigurační databázi CMDB máme. Všechna potřebná data nám zobrazuje níže uvedený datový model. Pokud by nám některá data chyběla, náš stávající model rozšíříme. Musíme se rozhodnout, zda některá data chceme lokalizovat nebo ne. Např. název skupiny aplikací budeme chtít zobrazovat podle lokalizace uživatele (Grafické nástroje, Graphic tools, Grafische Werkzeuge...), ale jiné budou fixní (Název aplikace, Název pozice vlastníka aplikace, Popis funkce aplikace).

  Entity v Katalog aplikací a CMDB

  2. Objekt Stránky, která bude data zobrazovat

  Vytvoříme si záznam klasické stránky, u která označíme Skrýt vzhled ObjectGears a Veřejná stránka, a dále na ní nastavíme přístup dle potřeby pro Všechny uživatele, resp. Všechny autentizované uživatele. Stránka pak bude moci mít svůj autentický vzhled, bude přes celou obrazovku a nebude uživateli zobrazovat ObjectGears menu a panely s hledáním, tlačítky a dalšími funkcemi ObjectGears. Stránku pak také budou moci zobrazit všichni uživatelé, nejen ti s ObjectGears účtem.

  Vzhled šablony stránky necháme navrhnout webovým designérem a následně vytvořit html kodérem, od něhož dostaneme soubor s javascriptem (js), řešícím sestavení stránky a její prvky a funkcionalitu, a soubor s kaskádovými styly (css), řešícím formátování a vzhled prvků na stránce.

  Do naší ObjectGears stránky pak vložíme jediný webpart typu Skript, který bude načítat podkladová data ze tříd a zobrazovat je v šabloně od html designéra. Interaktivita Katalogu aplikací bude řešena na klientu. Načtení dat bude zajišťovat Volání skriptu. Vlastní logika bude vyčleněna do Bloku skriptu, který bude volán z Volání skriptu. V Bloku skriptu použijeme cachování, abychom seznam aplikací vždy nenačítali z databáze znovu a znovu. Čištění cache nám zajistí pravidla, která vytvoříme ve třídě aplikací a která budou reagovat na vytvoření, změnu nebo  smazání záznamu aplikací.

  3. Objekty zobrazované tlačítky

  Dále musíme k tlačítkům připojit akce s objekty, které již ve většině případů v aplikaci máme. Zobrazení tlačítek bychom měli podmínit příslušnými rolemi, aby se tlačítka zobrazovala jen uživatelům, kteří danou akci skutečně mohou provést a dokončit.

  1. Založit incident týkající se zobrazované aplikace - tlačítko otevře nový záznam incidentu a předvyplní dotčenou aplikaci z Katalogu aplikací
  2. Požádat o instalaci aplikace - tlačítko otevře nový záznam požadavku na instalaci a předvyplní dotčenou aplikaci z Katalogu aplikací
  3. Zobrazit konfigurační položku (detail dat zobrazených v Katalogu aplikací) - tlačítko zobrazí detail daného záznamu
  4. Zobrazit schéma aplikačních komponent, rozhraní a infrastruktury zajišťujících běh aplikace - tlačítko zobrazí dané schéma a předá mu dotčenou aplikaci, pro níž se má schéma zobrazit
  5. Zobrazit schéma procesů podporovaných aplikací - tlačítko zobrazí dané schéma a předá mu dotčenou aplikaci, pro níž se má schéma zobrazit
  6. Zobrazit dokumentaci související s aplikací - tlačítko zobrazí daný článek v dokumentaci. Stránce se předá proměnná, která povede na zobrazení příslušného článku.
×