1. Případová studie Alokace nákladů: Dashboardy

  Článek: AN0002463Aktualizováno:: 01.06.2021

  S řešením bude pracovat Správce alokace nákladů, který bude používat dva dashboardy:

  1. Dashboard obsahující menu (rozcestník do nastavení a k jednotlivým datům) a dále různé kontroly kvality dat
  2. Dashboard s výslednou alokací na země, týmy a organizační jednotky

  Dashboard menu a kontroly kvality dat

  Použijeme webpart Menu, do nějž vložíme všechny potřebné objekty.

  Dále použijeme webparty Grid, do nichž vložíme dotazy, které si připravíme a které budou identifikovat různá nesprávná nastavení.

  Příklad: Uživatelé bez alokace

  SELECT 'cs-CZ::Uživatel z Napojení Poplatku ke Službě~de-DE::Benutzer von Lastschrift - Dienst Verbindung~en-US::User from Link charge to service' AS Type, su.id AS service_user___service_user, lchts.period AS period___period, lchts.code AS Object
  FROM {{:class.link_charge_to_service:}} lchts
  LEFT JOIN {{:class.service_user:}} su ON lchts.service_user = su.id
  LEFT JOIN {{:class.service_user_allocation:}} sua ON sua.service_user = su.id AND lchts.period = sua.period
  WHERE sua.service_user IS NULL AND lchts.service_user IS NOT NULL AND lchts.deleted IS NULL AND sua.deleted IS NULL

  UNION

  SELECT 'cs-CZ::Uživatel z Modelu úložiště~de-DE::Benuzer von Speicher-Modell~en-US::User from Storage model', ms.service_user, per.id, NULL AS Object
  FROM {{:class.model_storage:}} ms
  INNER JOIN {{: class.period :}} per ON ms.date >= per.[from] AND ms.date <= per.[to]
  LEFT JOIN {{:class.service_user_allocation:}} sua ON sua.service_user = ms.service_user AND per.id = sua.period
  WHERE sua.service_user IS NULL AND ms.deleted IS NULL AND sua.deleted IS NULL

  UNION

  SELECT 'cs-CZ::Uživatel z Modelu tisku~de-DE::Benuzer von Druck-Modell~en-US::User from Print model', mp.service_user, mp.period, NULL AS Object
  FROM {{:class.model_print:}} mp
  LEFT JOIN {{:class.service_user_allocation:}} sua ON sua.service_user = mp.service_user AND sua.period = mp.period
  WHERE sua.service_user IS NULL AND mp.deleted IS NULL AND sua.deleted IS NULL

  UNION

  SELECT 'cs-CZ::Uživatel z Členové MS AD skupiny~de-DE::Benutzer von Mitglieder von MS AD Gruppen~en-US::User from Members of MS AD groups', grm.service_user, grm.period, gr.name AS Object
  FROM {{:class.ms_ad_group_members:}} grm
  LEFT JOIN {{:class.ms_ad_group:}} gr ON grm.ms_ad_group = gr.id
  LEFT JOIN {{:class.service_user_allocation:}} sua ON sua.service_user = grm.service_user AND sua.period = grm.period
  WHERE sua.service_user IS NULL AND grm.deleted IS NULL AND sua.deleted IS NULL

  UNION

  SELECT 'cs-CZ::Chybějící země nebo období~de-DE::Fehlendes Land oder Period~en-US::Missing country or period', sua.service_user, sua.period, Null AS Object
  FROM {{:class.service_user_allocation:}} sua
  WHERE sua.country IS NULL OR sua.period IS NULL

  Dashboard s výslednou alokací

  Použijeme webparty Report a webpart Grid.

×