1. Případová studie: Baseline záznamu - návrh řešení

  Článek: AN0002413Aktualizováno:: 08.03.2020

  V našem návrhu budeme předpokládat toto:

  1. Máme k dispozici třídu pro evidenci serverů (model IT, do nějž třída machine patří, je součástí free verze ObjectGears a je volně k dispozici ke stažení).
  2. Z infrastruktury si pravidelně vyčítáme aktuální přehled serverů pomocí infrastrukturních řešení ObjectGears nebo naším vlastním způsobem (např. pomocí Powershell skriptů). Tato data pravidelně importujeme do třídy serverů (menu Správa - Integrace - Import).

  Uvedenou standardní situaci rozšíříme následujícím způsobem:

  1. Vytvoříme si kopii naší třídy machine (pouze struktura, ne data) - dále ji budeme nazývat machine_baseline
  2. Vytvoříme tlačítko ve třídě machine, které po stisknutí založí nový záznam ve třídě machine_baseline a přenese do něj aktuální hodnoty ze třídy machine, popř. aktualizuje již existující záznam ve třídě machine_baseline.
  3. Vytvoříme si dotaz, který bude porovnávat aktuální hodnoty a baseline hodnoty.
  4. Vytvoříme si master-detail relaci ve třídě machine, v níž budeme zobrazovat tento dotaz.
  5. Vytvoříme si pravidla v dotazu, která zvýrazní hodnoty, které se odchylují.
  6. Vytvoříme si text hlášení, které budeme zobrazovat při otevření záznamu, pokud se skutečné hodnoty liší od baseline, a hlášení, které budeme zobrazovat po úspěšné aktualizaci baseline v bodě 2.
  7. Na třídě serverů vytvoříme skript zobrazující dané hlášení.
×