1. Přenos hodnot do nového záznamu při zakládání z master detail relace

  Článek: AN0002409Aktualizováno:: 18.01.2020

  V některých případech chceme při zakládání nového záznamu z master-detail relace přenášet hodnoty z odkazovaného záznamu do nově zakládaného záznamu.

  V příkladu níže máme třídu Projekt, která obsahuje mj. sloupec Primární cíl (primary_goal) a sloupec Modifikované položky (modified-ci). Na obrazovce níže jsou tyto sloupce zvýrazněny spolu s tlačítkem pro založení nového záznamu v master-detail relaci.

   

   

  Naším cílem je, aby po kliku na tlačítko Nový došlo k otevření nového záznamu s Úkolem, který se bude odkazovat na daný Projekt a navíc bude mít ve sloupcích Cíl a Modifikované položky předvyplněné hodnoty převzaté z projektu - tak jak to vidíme na obrázku níže.

   

  Pro větší jasnost ještě uvádíme entity-relationship diagram zobrazující sloupce relevantní pro náš příklad.

   

  Pro dosažení tohoto chování nastavíme v příslušné master-detail relaci třídy Projekt proměnnou, která bude přidána do URL a kterou pak identifikujeme v pravidle Před zobrazením nového záznamu v detailu třídy Úkol.

  Vlastnost Url proměnné pro nový záznam nastavíme na "com=goal".

  Pravidlo typu Skript události Před zobrazením nového záznamu v detailu:

  var com = OG.QueryString.GetString('com');
  var proId = OG.QueryString.GetInt('Fi1v');

  if ( com == 'goal' && proId != null)
  {
    var clPro = OGDataParent.Model.ClassDefs['project'];
    var drPro = OG.DataRow.GetDataById( clPro.Id, proId);

    if ( drPro != null)
    {
      //nacist Primární cíl
      var id = drPro['primary_goal'];
      if ( id != null)
      {
        var clGoal = OGDataParent.Model.ClassDefs['goal'];
        OGActualDataRow['goal'] = OG.DataRow.GetDataById(clGoal.Id, id);
      }

      //nacist Modifikované konfiguracni polozky
      var clCi = OGDataParent.Model.ClassDefs['ci'];
      var cis = drPro['modified-ci'];
      if ( cis != null && cis.Count > 0)
      {
        //OGActualDataRow['modified-ci'] = OG.DataRow.GetDataById(clCi.Id, cis[0].Id);

        OGActualDataRow['modified-ci'].AddRange(cis);
      }
    }
  }

×