1. Přihlašovací stránka (Login)

  Článek: AN0002400Aktualizováno:: 03.03.2019

  Na přihlašovací stránce můžete použít vaše vlastní logo a obrázek včetně textu. Obrázek je definován souborem ...Config\Images\loginbg.jpg a jeho doporučené rozměry jsou 1261 x 1080. Text zobrazovaný na obrázku je v souboru ...Config\LoginInfo.html.

  Příklad: Login stránka s upraveným logem a obrázkem.

  Příklad konfigurace souboru ...Config\LoginInfo.html. Pro kadý jazyk můžete zvolit zvláštní text. Jazyk je určen nastavením prohlížeče uživatele.

  en-US::
  <div class="caption">
  <h5>Platform for powerful solutions</h5>
  <p>Set off with us for yourney of your future...</p>
  </div>
  ~de-DE::
  <div class="caption">
  <h5>Platform for powerful solutions</h5>
  <p>Set off with us for yourney of your future...</p>
  </div>
  ~cs-CZ::
  <div class="caption">
  <h5>Platforma pro silná řešení</h5>
  <p>Vydejte se s námi na cestu Vaší budoucností...</p>
  </div>

  Obrázek zvolte s ohledem na Corporate Identity a Branding.

×