1. UX - User Experience

    Článek: AN0002397Aktualizováno:: 06.09.2021

    V této části nápovědy se věnujeme ObjectGears z pohledu User Experience a přizpůsobení vzhledu v rámci Corporate Identity.

    S User Experience souvisí i poskytování rozhraní v jazyce uživatele. O této oblasti pojednává zvláštní článek věnovaný lokalizaci.

×