1. Povolené typy souborů

  Článek: AN0002396Aktualizováno:: 24.03.2019

  Povolené a zakázané přípony souborů se nastavují v ObjectGears na dvou úrovních:

  • Nastavení na úrovni celé aplikace - element BlockedFileExtensions v souboru web.config.
  • Nastavení na úrovni sloupce - vlastnost Seznam povolených přípon.

  Administrátor instance ObjectGears má možnost v souboru web.config nastavit přípony souborů, které není možné nikdy vložit nebo je možné je vložit pouze ve stanovených modelech, třídách či sloupcích.

  IT vlastník modelu pak povoluje přípony souborů v rámci stanoveném Administrátorem.

  V souboru web.config můžeme definovat více přípon, jejichž použití má být omezeno na úrovni aplikace. Definice jednotlivých typů přípon se oddělují čárkou. U každé přípony můžeme mít více definic omezení oddělených dvojtečkou.

  Definice Význam Příklad
  Přípona Soubory dané přípony nelze přiložit nikde v instanci ObjectGears. exe
  Přípona:* Soubory dané přípony není možné přiložit, ledaže jsou na sloupci explicitně povoleny. bat:*
  Přípona:model Soubory dané přípony je možné přiložit pouze v uvedeném modelu. sql:it
  Přípona:model.třída Soubory dané přípony je možné přiložit pouze v uvedené třídě uvedeného modelu. bak:it.change_requests
  Přípona:model.třída.sloupec Soubory dané přípony je možné přiložit pouze v uvedeném sloupci v uvedené třídě uvedeného modelu. bas:it.change_requests.files

  Příklad:

  <setting name="BlockedFileExtensions" serializeAs="String">
     <value>exe,bat:*,sql:it,bak:it.change_requests,bas:easytask:it.change_requests.files</value>
  </setting>

  Ve výše uvedený příklad bude mít tento význam:

  1. Soubory s příponou exe nebude možné vložit v žádném sloupci typu soubor žádného modelu (ani pokud by ji IT vlastník modelu explicitně uvedl v Seznamu povolených přípon.
  2. Soubory s příponou bat bude možné vložit ve všech modelech, ale pouze tam, kde ji IT vlastník modelu explicitně uvede v Seznamu povolených přípon.
  3. Soubory typu sql bude možné přiložit, kdekoli v modelu it tam, kde ji IT vlastník modelu explicitně uvede nebo tam, kde naopak žádná přípona v Seznamu povolených přípon nebude definována.
  4. Soubory typu bak bude možné přiložit, kdekoli ve třídě change_requestsmodelu it u sloupců, kde ji IT vlastník modelu explicitně uvede nebo tam, kde naopak žádná přípona v Seznamu povolených přípon nebude definována.
  5. Soubory typu bas bude možné přiložit, kdekoli v modelu easytask a ve sloupci files třídy change_requestsmodelu it, pokud ji IT vlastník modeluv těchto sloupcích explicitně uvede nebo naopak žádná přípona v Seznamu povolených přípon nebude definována.
×