1. Zprovoznění modelu Systémové utility

  Článek: AN0002392Aktualizováno:: 27.11.2020

  Před tím, než Systémové utility začnete používat, musíte provést několik kroků.

  Předpoklady

  Pro fungování modelu Systémové utility třeba instalace Windows služby - provádí se jako jeden z kroků při instalaci ObjectGears.

  Některá data sbírá job system_logmaintenance a job sys_stat. Tyto joby musí být aktivní a mít pravidelný plán spouštění, aby data mohli sbírat. Prvotní nastavení je týdenní spouštění vždy v neděli v 00:00 u jobu system_logmaintenance, resp. každý den v 00:00 u jobu sys_stat.

  1. Nastavte se jako vlastník modelu Systémové utility

  Abyste mohli model spravovat, musíte být buď Administrátorem (nastavení se provádí v elementu AdminLogins souboru web.config) nebo IT správcem modelu (nastavení se provádí v modelu: menu Správa - Modely - Modely, vyberte model Systémové utility a nastavte se v poli IT vlastník).

  2. Přidělení oprávnění

  S modelem Systémové utility pracuje následující role:

  Role Popis
  System utilities reader Zobrazuje statistiky instance ObjectGears.

  Pokud přebíráte přiřazení rolí uživatelům ze skupin Active Directory, zajistěte, aby daní uživatelé byli členy příslušné Active Directory skupiny (Active Directory skupina je definována v detailu ObjectGears role: menu Správa - Řízení přístupu - Role).

  Pokud definujete členství v rolích v ObjectGears, přiřaďte příslušnou roli každému uživateli (menu Správa - Uživatelé - Uživatelé).

×