1. Případová studie: Kvíz - potřebné skripty na stránce Kvíz

  Článek: AN0002360Aktualizováno:: 04.11.2018

  Stránka Kvíz - webpart Skript

  Ve stránce Kvíz máme webpart Skript. Ten jednak definuje styly na stránce a pak vlastní skript, který je na stránce používán. Styly jsou definovány na záložce Styly. Ve webpartu definujeme i CSS třídu. Styly, které se mají uplatnit pouze we webpartu Skript, jsou pak vztaženy k této třídě.

  Hlavní funkcionalita webpartu je ale na záložce Skript.

  function OnLoad()
  {
  OGForm.AddControl( OGForm.CreateLiteralControl('l1', '

  Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely vyhodnocení kvízu.  Question( 1, 'Které z následujících tvrzení je pravdivé?',
  'Verzi zdarma je možné použít jen pro nekomerční účely a nezakládá nárok na nové verze.',
  'Verzi zdarma může použít i organizace s více než 25 zaměstnanci. Můžete použít i více instancí v režimu zdarma (bez licence) – každou s max. 25. uživateli.',
  '',
  '',
  '',
  '');

  ...

  Question( 7, 'Jaké tvrzení není pravdivé?',
  'Master Data Management umožňuje získat kontrolu na kritickými daty, zavést Single Point of Truth, eliminovat duplicity a zvýšit kvalitu dat.',
  'Znalostní báze nahradí roztříštěnost informací v izolovaných souborech a umožní najít vše na jednom místě propojené odkazy.',
  'Kolaborační nástroj nahradí chaos v úkolech předávaných po emailu centrální evidencí s přehledem pro řešitele úkolu, zadavatele, nadřízeného, projektového manažera.',
  'Řízení projektového portfolia pomůže se správou portfolia akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů.',
  '',
  '');

  gi = OGForm.CreateOGGroup( 'gicontakt', 'Kontaktní údaje', false, false);
  OGForm.AddControl( gi);

  var r = OGForm.CreateRow();
  var c1 = OGForm.CreateCol(false);
  var c2 = OGForm.CreateCol(false);

  var ti1 = OGForm.CreateOGTitle('ti1', 'Jméno a přijmení', true);
  var t1 = OGForm.CreateOGText( 'tName', true, null);
  var ti2 = OGForm.CreateOGTitle('ti2', 'Email', true, null);
  var t2 = OGForm.CreateOGText( 'tEmail', false, null);

  c1.Controls.Add( OGForm.CreateItem(ti1, t1));
  c2.Controls.Add( OGForm.CreateItem(ti2, t2));
  r.Controls.Add(c1);
  r.Controls.Add(c2);
  gi.Controls.Add(r);
  }

  function Question( number, question, answer1, answer2, answer3, answer4, answer5, answer6) /*vykreslí danou otázku*/{
  var gi = OGForm.CreateOGGroup( 'gi' + number, number + '. ' + question, false, false);
  OGForm.AddControl( gi);

  Answer(number, 1, answer1, gi);
  Answer(number, 2, answer2, gi);
  Answer(number, 3, answer3, gi);
  Answer(number, 4, answer4, gi);
  Answer(number, 5, answer5, gi);
  Answer(number, 6, answer6, gi);
  }

  function Answer(question_number, answer_number, answer, group) /*vykreslí možné odpovědi u otázky*/
  {
  if ( !OG.IsNull(answer))
  {
  var rb = OGForm.CreateOGRadioButton( 'rb' + question_number + '_' + answer_number);
  rb.Text = answer;
  rb.GroupName = 'question' + question_number;
  var r = OGForm.CreateRow();
  var c = OGForm.CreateCol(true);
  c.Controls.Add( OGForm.CreateItem( null, rb));
  r.Controls.Add(c);
  group.Controls.Add(r);
  }
  }

  Na záložce Styly definujeme styly - např. barvu pozadí atd.

  div.obsah div.page
  {
  background-color: white;
  }
  .quiz fieldset / *dolní kraj skupiny – týká se jen tohoto webpartu, protože CSS třídu quiz jsme uvedli na první záložce webpartu */
  {
  margin-bottom: 30px;
  }
  ....

  Stránka Kvíz - tlačítko Uložit

  Do stránky vložíme tlačítko typu Skript.

  function GetAnswer(question) /* vraci první zaškrtnutou odpověd pro zadanou otázku */
  {
  for( var i = 1; i <= 7; ++i)
  {
  var id = 'rb' + question + '_' + i;

  if ( OGWebParts['quiz'].OGForm.ExistControl(id) && OGWebParts['quiz'].OGForm.GetControl(id).GetData())
  {
  return i;
  }
  }

  return 0;
  }

  var cl = OGModel.ClassDefs['data'];
  var dr = OG.DataRow.CreateNew( cl.Id);

  dr['name'] = OGWebParts['quiz'].OGForm.GetControl('tName').GetData();
  dr['email'] = OGWebParts['quiz'].OGForm.GetControl('tEmail').GetData();


  dr['q1'] = GetAnswer(1);
  dr['q2'] = GetAnswer(2);
  dr['q3'] = GetAnswer(3);
  dr['q4'] = GetAnswer(4);
  dr['q5'] = GetAnswer(5);
  dr['q6'] = GetAnswer(6);
  dr['q7'] = GetAnswer(7);

  if ( dr['q1'] == 0 || dr['q2'] == 0 || dr['q3'] == 0 || dr['q4'] == 0 || dr['q5'] == 0 || dr['q6'] == 0 || dr['q7'] == 0)
  {
  OGForm.SetError('Vyplňte prosím všechny otázky.');
  }
  else if ( OG.IsNull(dr['email']) || OG.IsNull(dr['name']))
  {
  OGForm.SetError('Vyplňte prosím kontaktní údaje.');
  }
  else
  {
  OG.DataRow.SaveData(dr); /* uložení záznamu */

  OGForm.SetNextRequestSuccess( OG.MessageLoc.GetText(OGModel.Id, 'quiz_success')); /* uložení záznamu */

  //vymazání formuláře
  OGForm.RedirectTo( OGContentPage.PageUrl);
  }

   

×