1. Verzovaná dokumentace - Hlavní entity

  Článek: AN0002351Aktualizováno:: 25.01.2021

  Zde najdete přehled základních objektů a použitých rolí.Podrobný přehled najdete v případové studii Verzované dokumentace.

  Použité objekty

  Typ objektu Název/kód objektu Popis objektu
  Třída Článek Záznamy článků.
  Třída Text článku Záznamy textů článků.
  Třída Jazyk Číselník jazyků.
  Třída Verze Číselník verzí.
  Třída Téma Číselník témat.
  Třída Tag Číselník tagů.
  Třída Počet zobrazení článků Záznamy počtů zobrazení článků. 
  Třída Hodnocení článku Záznamy o hodnocení článků uživateli.
  Třída Chybná hledání Záznamy chybných url, pro které nebyl nalezen článek.
  Stránka Verzovaná dokumentace Univerzální stránka zobrazující články, tagy a výsledky hledání.
  Stránka Přehled editora Stránka s přehledem pro editora.
  Parametr Výchozí jazyk pro články Jazyk, v němž bude článek zobrazen, pokud neexistuje text článku v uživatelem zvoleném jazyku.
  Parametr Výchozí článek Id výchozího článku, který se má zobrazit, pokud článek v url nebyl nalezen.
  Upozornění grammar_check Upozornění zasílané pro články označené ke kontrole gramatiky.
  Upozornění translation Upozornění zasílané pro články označené k překladu.
  Hlášení page_title Titulek stránky Verzovaná dokumentace.
  Dotaz Zobrazit první Dotaz používaný při hledání článků. Konsoliduje data z více tříd.
  Dotaz Články ke zpracování Seznam článků, které vyžadují pozornost editora (např. indikace potřeby zkontrolovat obsah článku).

   

  Role

  Role ObjectGears role Případy užití
  Admin Admin Spravuje seznam témat, povolených verzí, jazyků a tagů.
  Editor Editor Vytváří nové články a tagy.
  Čtenář Všichni uživatelé Vyhledává, zobrazuje a hodnotí články
×