1. Seznam použití uživatele

  Článek: AN0002316Aktualizováno:: 20.01.2024

  Na této stránce se zobrazuje seznam odkazů na uživatele v modelu, které mají být zobrazeny na stránce Odkaz na uživatele formou master-detail relaci. Administrátor ObjectGears tak může určit, které relace je vhodné ukázat a které ne.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Definice nového použití uživatele, které má být zobrazeno.
  Aktualizace seznamu použití.
  Přechod na stránku s reportem Použití uživatele.
×