1. Globální hledání

  Článek: AN0002277Aktualizováno::

  Tato stránka umožňuje hledání textových řetězců ve sloupcích označených ve vlastnosti Povolit pro globální hledání a zobrazení výsledků hledání. Zobrazeny jsou pouze takové záznamy, na něž má uživatel provádějícíc hledání právo Čtení dat v seznamu.

  Nalezené záznamy jsou rozděleny do sekcí podle toho, do jaké třídy/dotazu patří. Název sekce je tvořen názvem třídy/dotazu s uvedením názvu modelu v závorce. V gridu jsou uvedeny sloupce povolené pro zobrazení v seznamu záznamů. Na detail záznamu lze přejít kliknutím na hodnotu ve sloupci Id v příslušném gridu.

  Každá sekce obsahuje nejvýše 50 záznamů. Pokud chcete nalézt více záznamů, zobrazte si příslušnou třídu/dotaz a použijte Rychlý filtr.

  Hledání podle času

  S pomocí globálního hledání je možné vyhledat všechny změny v datech od určitého data a času. Stačí na stránce zadat datum s časem, od kterého chcete vidět všechny změny. Pokud zadáte i text, hledání se omezí jen na záznamy s hledaným textem.

  Při hledání uživatelem jsou zohledňována práva na třídy. Pokud hledá administrátor, pak jsou prohledávány všechny třídy.

×