1. Detail dotazu

  Článek: AN0002256Aktualizováno:: 20.11.2020

  Definované nastavení a vlastnosti vybraného dotazu.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled dotazů.
  Tvorba nového dotazu.
  Uložení změn v dotazu.
  Smazání dotazu.
  Tlačítko Další - kontextová nabídka dalších voleb.
  Zobrazení sloupců dotazu.
  Zobrazení dat dotazu.
  Vede na přehled tlačítek definovaných pro dotaz.
  Vede na přehled pravidel definovaných v dotazu.
  Zobrazení časových operací definovaných v dotazu.
  Zobrazení vazeb objektu.
  Zobrazení vzhledu formuláře a seznamu záznamů.

  ZÁLOŽKA - Základní vlastnosti

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Model - Název modelu, ve kterém je daný dotaz definován.
  • Kód - Identifikátor dotazu, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Jméno - Jméno dotazu
  • Poznámka - Stručný popis dotazu

  Sekce: Správa záznamů

  • Povolit zobrazení seznamu dat - Určuje, zda je možné zobrazit záznamy v seznamu dat.
  • Povolit zobrazení detailu dat - Určuje, zda je možné zobrazit detail záznamů.
  • Povolit zobrazení detailu dat v seznamu - Určuje, zda je možné zobrazit záznamy v detailním seznamu.
  • Výchozí zobrazení seznamu dat - Určuje, jaké je výchozí zobrazení seznamu dat.
   • Výpis do tabulky
   • Detailní výpis

  Sekce: Auditní informace -  hodnoty pouze pro čtení

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (dotaz)
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (dotazu)
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (dotazu)
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (dotazu)

  ZÁLOŽKA - Definice dotazu

  Sekce: Definice dotazu

  • Zadejte dotaz pomocí Transact SQL. Odkaz na model nebo třídu uveďte plným nebo zkráceným odkazem (druhý způsob pouze, pokud je třída a dotaz v tom samém modelu) - {{:model.it-configurations.class.domains:}}, {{:class.domains:}}. Po zadání třídy nebo dotazu je třeba je v dotazu pojmenovat - např. select * from {{:class.domains:}} doms
  • Příklady tvorby dotazů.

  ZÁLOŽKA - Role a zobrazení

  Sekce: Povolení přístupu

  • Povolit přístup přes webové služby - určuje, zda lze na třídu přistupopovat přes webové služby

  Sekce: Výchozí zobrazení

  • Zobrazit ve výchozím menu - Určuje, zda se má daný doatz zobrazovat v menu modelu.
  • Povolit navigaci na formuláři - Určuje, zda má formulář s detailem záznamu obsahovat navigaci pr rychlé procházení mezi záznamy dotazu.
  • Řadit dle sloupce 1,2,3 - Určuje výchozí řazení záznamů v seznamu podle až tří sloupců.
  • Zobrazit číslování řádek v seznamu - Určuje, zda má být u záznamu zobrazeno pořadí řádku při zobrazení seznamu záznamů.

  Sekce: Seznam rolí 

  • Role - Definice typu oprávnění k záznamům daného dotazu pro role pracující s modelem. Oprávnění je možné přidělit pouze rolím definovaným na úrovni modelu, do nějž dotaz patří.
  • Operace - Definice možných činností pro vybranou roli:
   • Čtení dat v seznamu - uživatel je oprávněn zobrazit záznamy dotazu
   • Čtení dat v detailu - uživatel je oprávněn detail záznamu dotazu

  ZÁLOŽKA - Doplňující nastavení

  Sekce: Další funkce

  • Povolit výběr záznamů - Určuje, zda se v seznamu záznamů objeví checkboxy pro výběr záznamů.

  Sekce: RSS

  • Povolit RSS - Umožní vytvořit RSS kanál publikující záznamy dotazu.
  • Počet záznamů - Určuje počet záznamů, které budou vloženy do RSS feedu. Záznamy budou seřazeny od nejnovějšího k nejstaršímu. Při nevyplnění nebo zadání 0 bdou vráceny všechny záznamy.
  • Sloupec pro nadpis - Určuje sloupec z daného dotazu, jehož hodnoty budou použity pro nadpis.
  • Sloupec pro popis - Určuje sloupec z daného dotazu, jehož hodnoty budou použity pro popis.
  • Formát nadpisu RSS - Textové pole pro zadání nadpisu RSS s možností definice výrazů.
  • Formát popisu obsahu RSS - Textové pole pro zadání popisu RSS s možností definice výrazů.
  • Veřejně dostupné - Určuje, zda RSS feed má být veřejně dostupný i mimo okruh uživatelů aplikace.
  • Odkaz na RSS kanál - Zobrazí RSS kanál.

  Sekce: Informační text

  • Informační text na seznamu záznamů - Lokalizovatelný text, který se zobrazí u dané třídy v seznamu záznamů pod panelem nástrojů.
  • Informační text v detailu záznamu - Lokalizovatelný text, který se zobrazí u dané třídy v detailu záznamu pod panelem nástrojů.

  ZÁLOŽKA - Obrázky

  Sekce: Obrázky

  • Obrázek dotazu - Umožňuje definovat obrázek, který bude připojen k dotazu např. v menu.
  • Velký obrázek dotazu - Obrázek, který bude použit ve schématech (Typ zobrazení: Velká ikona).

  ZÁLOŽKA - Skripty

  Podzáložka - Seznam záznamů

  Sekce: Skript

  Podzáložka - Detail záznamu

×