1. Znovuzískání hesla

    Článek: AN0002248Aktualizováno:: 28.09.2019

    Na této stránce zadává uživatel svůj email, na který mu je následně zasláno nové heslo do aplikace. Stránka je dostupná ze stránky pro přihlášení uživatele, kde se nachází odkaz na vygenerování nového hesla. Tato stránka je relevantní pouze při přihlašování jménem a heslem, ne při Windows autentizaci.

    Stránka je dostupná pouze v anglickém jazyce, protože se zobrazuje uživateli, který ještě není přihlášen a proto nemůže být lokalizována dle jeho nastavení.

×