1. Menu

  Článek: AN0002226Aktualizováno:: 09.09.2018

  Na této stránce je možné definovat menu.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Vložit složku - Vloží složku do stromu menu.
  Vložit model - Vloží model do stromu menu.
  Vložit odkaz - Vloží nový odkaz do stromu menu.
  Vložit stránku - Vloží stránku do stromu menu.
  Vložit třídu - Vloží třídu do stromu menu.
  Vložit data ze třídy - Vloží data ze třídy do stromu menu.
  Vložit dotaz - Vloží dotaz do stromu menu.
  Vložit data z dotazu - Vloží data z dotazu do stromu menu.
  Vložit import - Vloží import do stromu menu.
  Vložit export - Vloží export do stromu menu.
  Smazat - Odstraní vybraný objekt (složku, model, odkaz, stránku, oddělovač) a to včetně případných podobjektů.

  Sekce: Nastavení menu

  • Zobrazit menu pro model - Výběr modelu, pro nějž bude menu definováno, nebo volba definice menu pro celou aplikaci.
  • Typ menu - Určuje, zda má být uživateli zobrazeno výchozí menu nebo vlastní uživatelem vytvořené menu pro celou aplikaci.

  Sekce: Struktura menu

  Menu má stromovou strukturu. Kořenem stromu je Aplikace (nultá úroveň). Položky v kořenu Aplikace (v první úrovni) se na stránce zobrazí v řádku menu. Položky ve druhé úrovni se zobrazí jako rozbalovací seznam pod položkou první úrovně. Položky ve třetí a nižší úrovni se zobrazí jako rozbalovací seznam vedle položky druhé úrovně.

  Postupujeme tak, že vybereme složku, do níž chceme umístit novou položku a klikneme na ikonu položky. Vpravo od stromu upravovaného menu se zobrazí nová sekce s prvkem pro zadání kódu položky a prvkem pro zadání názvu položky. Po vyplnění a kliknutí na uložit se položka umístí na konec stávajícího obsahu upravované složky. Klikáním na tlačítka pro posun položky ji pak umístíme na cílové místo ve složce.

  Některé položky mají i jiné vlastnosti než kód a název. Položky Oddělovač, Stránka, Data ze třídy a Data z dotazu nemají vlastnost název.

  • Model - tato položka umožňuje zvolit zobrazení všech modelů nebo jen jednoho, který vybereme.
  • Odkaz - definujeme také URL a target odkazu.
  • Stránka - u této položky volíme ze seznamu stránku, která se má zobrazit.
  • Třída - u této položky volíme ze seznamu třídu, která se má zobrazit. Volíme zobrazení seznamu záznamů nebo detailu nového záznamu. Pokud zvolíme zobrazení seznamu záznamů a zaškrtneme možnost 'Exportovat do Excelu', povede odkaz v menu k otevření Excelu se seznamem záznamů. Máme možnost definovat filtr, který bude na zobrazené třídě aplikován.
  • Dotaz - u této položky volíme ze seznamu dotaz, který se má zobrazit. Pokud zaškrtneme možnost 'Exportovat do Excelu', povede odkaz v menu k otevření Excelu se seznamem záznamů. Máme možnost definovat filtr, který bude na zobrazeném dotazu aplikován.
  • Data třídy nebo dotazu - u této položky volíme sloupec s daty zobrazenými v menu, sloupec s url v menu a filtr pro výběr položek do menu.
×