1. Detail mailboxu

  Článek: AN0002223Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen detail záznamu mailboxu.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled záznam
  Přechod na stránku pro zadání nového záznamu.
  Uložení záznamu.
  Smazání záznamu.

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Kód - Kód mailboxu v ObjectGears.
  • Název - Název mailboxu v ObjectGears.
  • Povoleno - Informace, zda mají být z mailboxu čtena data.
  • Popis - Popis mailboxu v ObjectGears.

  Sekce: Konfigurace Exchange

  • Url - adresa webové služby MS Exchange (např. https://yourmailboxserver.yourdomain.com/EWS/Exchange.asmx).
  • Email - název Exchange mailboxu, z kterého se mají emaily číst.
  • Doména - název domény účtu, kterým se k mailboxu bude přistupovat. Pokud není zadáno, použijí se pro přístup do mailboxu credentials účtu, pod kterým běží windows služba ObjectGears.
  • Účet - název účtu, kterým se k mailboxu bude přistupovat. Pokud není zadáno, použijí se pro přístup do mailboxu credentials účtu, pod kterým běží windows služba ObjectGears.
  • Heslo - heslo účtu, kterým se k mailboxu bude přistupovat. Pokud není zadáno, použijí se pro přístup do mailboxu credentials účtu, pod kterým běží windows služba ObjectGears.
  • Operace po načtení emailu - Operace, která má být s emailem provedena po jeho načtení.
  • Cílová složka pro přesun emailu - název složky v mailboxu, do které má být email po načtení přesunut. Toto nastavení se uplatní, pokud je nastavena volba Operace po načtení emailu: Přesunout email do jiné složky.
  • Max. počet zprac. emailů v dávce - maximální počet emailů, které z mailboxu budou vyčteny v jedné dávce.

  Sekce: Zpracování ve třídě

  • Model - model, do něhož budou data z emailu uložena
  • Třída - třída, do níž budou data z emailu uložena
  • Sloupec pro předmět - sloupec třídy, do něhož se bude ukládat předmět emailu. Nabízejí se sloupce typu Střední text a Dlouhý text.
  • Sloupec pro zprávu - sloupec třídy, do něhož se bude ukládat tělo zprávy emailu. Nabízejí se sloupce typu Dlouhý text.
  • Sloupec pro datum přijetí - sloupec třídy, do něhož se bude ukládat datum přijetí emailu. Nabízejí se sloupce typu Datum a čas.
  • Sloupec pro prioritu - sloupec třídy, do něhož se bude ukládat priorita emailu. Nabízejí se sloupce typu Celé číslo.
  • Sloupec pro od koho - sloupec třídy, do něhož se bude ukládat odesílatel emailu. Nabízejí se sloupce typu Střední text.
  • Sloupec pro komu - sloupec třídy, do něhož se bude ukládat příjemce emailu. Nabízejí se sloupce typu Dlouhý text.
  • Sloupec pro CC - sloupec třídy, do něhož se bude ukládat příjemce v kopii emailu. Nabízejí se sloupce typu Dlouhý text.
  • Sloupec pro přílohy - sloupec třídy, do něhož se budou ukládat přílohy emailu. Nabízejí se sloupce typu Soubory.
  • Skript - zde zadaný skript se spouští po načtení emailu z Exchange a vytvoření instance DataRow, před uložením do databáze. Máte tak možnost ještě upravit objekt DataRow před uložením (např. oříznout data nebo z těla mailu vytáhnout informace a uložit je do jiného sloupce v DataRow). Do skriptu se předávají následující objekty:
   • OGMailbox - nastavení objektu ObjectGears mailbox, podle kterého se načítají emaily
   • OGEmail - email z Outlooku.
   • OGNewDataRow - nový objekt DataRow před uložením do databáze.

  Sekce: Auditní informace

  Kdo a kdy mailbox vytvořil a kdo a kdy mailbox naposledy změnil.

×