1. Časový plán jobů

  Článek: AN0002217Aktualizováno::

  Na této stránce je zobrazen časový plán jobů.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Přechod na seznam jobů.
  Aktualizace časového plánu jobů.

  Záložka: Denně

  Combobox: Výběr dne, v němž naplánované joby mají být zobrazeny. (Zobrazí se vždy celý týden počínaje pondělím.)

  Záložka: Ostatní

  Sekce: Po spuštění aplikace

  • Přehled jobů spouštěný po spuštění aplikace.

  Sekce: Jednorázově spouštěné joby

  • Přehled naplánovaných jednorázově spouštěných jobů.
×