1. Objekt skriptu OG.TimeLink

  Článek: AN0002195Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro časové odkazy. Odkazy je možné vytvořit pro libovolné ID na předem danou dobu platnosti.

  Funkcí Create vytvoříte odkaz a funkcí Translate odkaz přeložíte zpět na ID. Pokud je překlad proveden po ukončení platnosti odkazu, je vráceno NULL.

  Funkce skriptu

  Název Popis
  Guid Create(string id, int validityInMinutes) Funkce vytvoří odkaz (guid) s platností dle parametru validityInMinutes.
  string Translate( Guid guid) Funkce přeloží guid na původní hodnotu ID.

   Volání objektu

  OG.TimeLink

  Příklad volání

  Volání vrátí nový guid, který platí 20 minut.

  var g = OG.TimeLink.Create(25, 20);

  Zpětný překlad guidu na ID.

  var id = OG.TimeLink.Translate( g);

×