1. Objekt skriptu OG.Query

  Článek: AN0002185Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro načtení informací o dotazu.

  Funkce scriptu

  Název Popis
  Query GetById(int id) Funkce vrátí dota zpodel zadaného Id.
  QueryList GetAll() Funkce vrátí všechny dotazy.
  Query GetByCode(string mCode, string qCode) Funkce vrátí dotaz. Pokud dotaz neexistuje je vrácena vyjímka.
  Query GetByCode( int mId, string qCode) Funkce vrátí dotaz. Pokud dotaz neexistuje je vrácena vyjímka.
  Query GetByCode(DataRow dr) Funkce vrátí dotaz. Pokud dotaz neexistuje je vrácena vyjímka.
  Query GetByCode(DataRow dr, string qCode)

  Funkce vrátí dotaz. Pokud dotaz neexistuje je vrácena vyjímka.

  Od parametru dr se načte dotaz a od něj model. Výsledný dotaz se pak hledá v tomto modelu podle kódu z parametru qCode.

  Volání objektu

  OG.Query

×