1. Objekt skriptu OG.Language

  Článek: AN0002175Aktualizováno::

  Objekt nabízí funkce pro práci s jazyky.

  Funkce skriptu

  Název Popis
  string GetCodeById(int languageId) Funkce vrátí kód jazyka podle zadaného Id. Pokud takový jazyk neexistuje, je vráceno NULL.
  LanguageList GetByCodes( string codes) Funkce vrátí seznam objektů Language podle zadaných kódů jazyků. Jednotlivé kódy oddělte čárkou nebo středníkem.

  Volání objektu

  OG.Language

  Příklad volání

  var code = OG.Language.GetCodeById( 2);

  var ll = OG.Language.GetByCodes( 'en-US,de-DE');

×