1. Funkce pro data

  Článek: AN0002149Aktualizováno::
  Název funkce a parametry Popis funkce
  IsDeletedRecord() Funkce vrací True, pokud je záznam smazaný. (Návratovou hodnotou je datový typ boolean.)

  Příklad:

  Column('order') >= 10 && (!IsDeletedRecord())

  Uvedený výraz nabývá hodnoty True, pokud ve sloupci order je hodnota, která se rovná nebo je vyšší než 10, a zároveň se nejedná o smazaný záznam.
  IsNewRecord() Funkce vrací True, pokud je jde o nový záznam (ještě nebyl uložen). (Návratovou hodnotou je datový typ boolean.)
  IsOverRelationCount('classlink', only_active_records, max_number)
  IsOverRelationCount('classlink', only_active_records, 'column_with_max_number')
  Funkce řeší kardinalitu relací.

  Funkce se používá v kontextu určité třídy – prostřednictvím použití v pravidlech.

  Parametr 'classlink' je název třídy, s níž má daná třída relaci, jejíž kardinalitu chceme řešit.

  Parametr only_active_records stanoví, zda se mají brát v úvahu pouze aktivní (logicky nesmazané) záznamy nebo všechny záznamy (parametr může nabývat hodnot true/false).

  V prvním tvaru funkce obsahuje třetí parametr max_number, který udává max. počet relací (odkazovaných záznamů) dané třídy s třídou v parametru classlink.
  Takto lze nastavit jednu hodnotu platnou pro všechny záznamy z třídy classlink.

  Ve druhém tvaru funkce obsahuje třetí parametr 'column_with_max_number', který obsahuje název sloupce ze třídy v parametru 'classlink', který obsahuje hodnotu s max. počtem relací. Takto lze nastavit individuální hodnotu max. počtu relací pro každý záznam ze třídy classlink zvlášť.
  (Návratovou hodnotou je datový typ boolean.)
  GetRelationCount(‘columncode’, only_active) Funkce počet odkazů na zadávanou hodnotu ze sloupce dle prvního parametru. Pokud se použije v pravidle aplikovaném před uložením záznamu, bere v úvahu i hodnotu ukládaného záznamu.

  Druhý parametr určuje, zda mají být brány v potaz pouze nesmazané záznamy nebo i logicky smazané záznamy.
  (Návratovou hodnotou je datový typ integer.)
  IsNull(p1, p2) Funkce vrací první parametr, pokud tento parametr není null. Pokud je první parametr null, vrátí druhý parametr:

  Příklad:

  IsNull(Column('specialvalue'), column('defaultvalue'))
  AddLink(column(’code1’), column(’code2’)) Funkce vezme hodnoty ze sloupce dle druhého parametru a vloží do sloupce dle prvního parametru ty, které ještě v tomto sloupci nejsou. Oba sloupce musí být typu odkaz na třídu nebo oba typu odkaz na uživatele. Sloupec dle prvního parametru musí být násobný – odkaz na N záznamů.

  Příklad:

  AddLink(Column(’teammembers’), column(’manager’))

  Funkce přidá uživatele ze sloupce manager mezi uživatele ve sloupci teammembers. Tím je dosaženo to, že manager je vždy považován i za člena týmu.
  Column('code') Vrátí hodnotu ze sloupce zadaného kódu. Funkce se používá v kontextu konkrétní třídy a konkrétního záznamu.

  Poznámka:

  Funkci Column('code') při porovnávání s textovým řetězcem vždy vložte do funkce IsNull(p1, p2) jako parameter p1. V případě, že hodnota ve sloupci code bude Null, bude tak možné porovnání vyhodnotit.

  Příklad:

  IsNull(Column('code'), ‘XXXX’) = ‘retezec‘
  Column('code', ‘id’)
  Column('code', ‘text’)
  Column('code', ‘count’)
  V případě sloupců typu číselníková hodnota použijeme funkci se dvěmi parametry. Pod prvním parametrem uvedeme kód sloupce typu číselníková hodnota. Pod druhým parametrem uvedeme požadovaný typ návratové hodnoty:

  id – vrátí Id odkazovaného záznamu (jen pro jednoduché odkazy)
  text – vrátí krátký popis odkazovaného záznamu (jen pro jednoduché odkazy)
  count – vrátí počet záznamů v odkazu
  ForeignColumn(‘class_code‘,‘column_code‘,record_id) Funkce vrací hodnotu třídy daného kódu, sloupce daného kódu a záznamu daného Id.

  Funkci je možné použít např. v pravidlech pro řešení kardinality relací (spolu s funkcemi Column a IsOverRelationCount nebo GetRelationCount), kdy počet možných relací na jednotlivé záznamy určité třídy je uveden ve zvláštním sloupci této třídy.

   

×