1. Konstanty pro funkce

    Článek: AN0002148Aktualizováno::
    Konstanta Popis
    null Nastaví hodnotu na null. Hodnota null se používá v případech, kdy nechcete zadat hodnotu nebo ji neznáte.

     

×