1. Detail distribuční skupiny

  Článek: AN0002134Aktualizováno::

  Na této stránce se definuje nastavení distribuční skupiny.

  Panel nástrojů

  Ikona Popis
  Návrat na přehled distribučních skupin.
  Tvorba nové distribuční skupiny.
  Uložení změn v distribuční skupině.
  Smazání distribuční skupiny.

  Sekce: Základní vlastnosti

  • Model - Název modelu, ve kterém je daná distribuční skupina definována. Pokud model není vybrán, je možné distribuční skupinu použít ve všech modelech.
  • Kód - Identifikátor distribuční skupiny, který se používá při exportu a importu metadat modelu mezi různými instancemi aplikace.
  • Název - Název distribuční skupiny.
  • Povoleno - Informace, zda je má být odesílán email.
  • Odeslat jako email - Informace, zda má být odesílán email.
  • Odeslat jako SMS - Informace, zda má být odesílána SMS.
  • Odeslat z - Definice emailové adresy odesílatele. Pokud nebude zadáno, použije se adresa ze souboru web.config.
  • Popis - Stručný popis distribuční skupiny.
  • Příjemci - Seznam uživatelů instance ObjectGears, kteří mají být členy distribuční skupiny.
  • Seznam emailů - Seznam emailových adres oddělených čárkami, které mají být členy distribuční skupiny.
  • Seznam telefonů - Seznam telefonních čísel oddělených čárkami, které mají být členy distribuční skupiny.

  Sekce: Auditní informace

  • Vytvořil - Uživatel, který vytvořila záznam (distribuční skupinu)
  • Vytvořeno - Datum a čas vytvoření záznamu (distribuční skupiny)
  • Naposledy změnil - Uživatel, který naposledy změnila jakýkoliv údaj v záznamu (distribuční skupině)
  • Naposledy změněno - Datum a čas poslední změny záznamu (distribuční skupiny)
×